Overslaan en naar de inhoud gaan
Telewerk als sociale innovatie
Abstract - Telewerk is een vorm van organisatie van het werk, dat dankzij ICT evengoed op bedrijfslocatie van de werkgever als erbuiten kan worden uitgevoerd. In deze case is telewerk succesvol ingevoerd via sociale innovatie. Het organisatieontwerp wordt organisatiebreed gedragen en beantwoordt aan alle vooropgestelde ontwerpeisen.
Sociale innovatie promoten ?
Abstract - Sociale innovatie is 'in'. Eén van de sociale innovatie-programma's is Innovatieve Arbeidsorganisatie. Sociale innovatie stoelt op een aantal veronderstellingen, die niet voor iedereen zijn weggelegd. Kan beleid rond sociale innovatie zijn doel van innovatie en groei dan wel bereiken ?
Sociale innovatie: waarom, wat en hoe?
Abstract - In 2009 heeft de Vlaamse regering de werkbaarheidsdoelstellingen uitgewerkt: meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en in langere loopbanen. Deze werkbaarheidsdoelstellingen zijn gekoppeld aan innovatieve arbeidsorganisatie en sociale innovatie.
Evidence Based Practice. Het belang van het brede perspectief.
Abstract - Als goede adviseur willen wij een meervoudig perspectief hanteren bij het verzamelen van onze informatie. Met Evidence Based Practice (EBP) focussen wij op de best beschikbare gegevens om tot de beste beslissing te komen voor de case van onze klant.
Wij cureren kwaliteitsvolle informatie
Abstract - Betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie over neuroscience vinden in deze tijden van informatietsunami is een uitdaging en een heel zoekproces op zich. De grote hoeveelheid aan informatie die in onze wereld beschikbaar is vormt een probleem en houdt een aantal risico's in, waarvan je je bewust moet zijn.
Laat je niet verleiden door pseudo-wetenschap
Abstract - Onderzoek in de neuroscience heeft ongelooflijke vooruitgang geboekt en een significante bijdrage geleverd om de werking van ons brein beter te begrijpen. Maar ter zelfder tijd tieren interpretaties, vereenvoudigingen en onjuiste overtuigingen welig rond. Hoe kun je je hiervoor hoeden ?