Overslaan en naar de inhoud gaan
Sociale innovatie promoten ?

Overheden, die organisatievernieuwing als bron van innovatie en groei zien, ontwikkelen steunprogramma's voor de impl

Sociale innovatie: waarom, wat en hoe?

De vergrijzing van de bevolking en de daling van de geboorten zijn de oorzaak dat het aantal werkenden drastisch verm

Evidence Based Practice. Het belang van het brede perspectief.

Als goede adviseur willen wij een meervoudig perspectief hanteren bij het verzamelen van onze informatie.

Wij cureren kwaliteitsvolle informatie

Betrouwbare en kwaliteitsvolle informatie over neuroscience vinden in deze tijden van informatietsunami is een uitdag

Laat je niet verleiden door pseudo-wetenschap
Onderzoek in de neuroscience heeft ongelooflijke vooruitgang geboekt en een significante bijdrage geleverd om de werking van ons brein beter te begrijpen. Maar ter zelfder tijd tieren interpretaties, vereenvoudigingen en onjuiste overtuigingen welig rond. Hoe kun je je hiervoor hoeden ?
Waarom je niet meer om innovatie kunt

Doorheen de tijd is de invulling van innovatie grondig veranderd.