Overslaan en naar de inhoud gaan
Een sterk strategisch HRM-systeem
Abstract - Een Strategisch HRM- systeem is een geïntegreerd geheel van HRM-praktijken, die helpen het beste te halen uit de resources van de onderneming om de organisatiedoelen te bereiken. Zo'n HRM-systeem veronderstelt een verticale en horizontale afstemming en een afstemming in de tijd.
Strategisch HRM in termen van systeemdenken.
Abstract - Strategisch HRM is gebaseerd op een resources-benadering van de onderneming, die de interactie duidelijk maakt tussen de interne hulpbronnen (resources), de ondernemingsstrategie en de financiële prestaties. Vanuit dit perspectief denkt SHRM in termen van systemen. Het hanteert een brede focus op resources, beoogt waarde creatie en stuurt vier managementbouwstenen aan om dit te bereiken.
Strategisch HRM vertrekt van een goed begrip van de business
Abstract - Ondernemers zijn zich bewust dat de kennis, kunde en vaardigheden van hun medewerkers cruciaal zijn voor hun business. Mensen maken het verschil. Ze zijn een 'asset': het menselijk kapitaal van een onderneming. Strategisch HRM is de enige manier om mensen en business op een coherente en succesvolle manier samen te brengen.
Ontwerpprincipes voor het hybride werken
Abstract - Het hybride werken ontwerp je doelgericht. Volg vier opkomende principes, die gericht zijn op het maximaliseren van de energie, de focus, de coördinatie en de samenwerking. Gebruik kantoorruimtes voor samenwerking, thuiswerk als bron van energie, asynchrone tijd als focustijd, synchrone tijd voor coördinatie.
Het hybride werken, de nieuwe organisatievorm van het digitale tijdperk.
Abstract - Tijdens de pandemie hebben ondernemingen noodgedwongen geëxperimenteerd met het hybride werken. Maar de praktijk toont aan dat ze nood hebben aan duidelijke handvaten om de productiviteit van het werk te verzekeren.
Telewerk als sociale innovatie
Abstract - Telewerk is een vorm van organisatie van het werk, dat dankzij ICT evengoed op bedrijfslocatie van de werkgever als erbuiten kan worden uitgevoerd. In deze case is telewerk succesvol ingevoerd via sociale innovatie. Het organisatieontwerp wordt organisatiebreed gedragen en beantwoordt aan alle vooropgestelde ontwerpeisen.