Overslaan en naar de inhoud gaan
man_springt_over_hindernis

Toekomstbestendigheid en Aanpassingsvermogen: Overleven en gedijen in Tijden van Onzekerheid

Samenvatting - Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) hebben het vermogen om een inclusieve en milieuvriendelijke economie te bevorderen te midden van voortdurende crisissen en onzekere omstandigheden. Maar om dit te bereiken moeten ze uit hun overlevingsmodus stappen en aanpassingsvermogen ontwikkelen. Gelukkig hebben kmo's meer mogelijkheden dan vaak gedacht.


Overlevingsmodus

Crisissen volgen elkaar in rap tempo op: van Covid-19 tot grondstoffenschaarste en een krappe arbeidsmarkt.  Het World Economic Forum (WEF) rapporteert in 2021 over de vijf voornaamste uitdagingen voor kmo's:

  1. Talentkrapte: Kmo's worstelen met het vinden, houden en ontwikkelen van talent, vaak door beperkte middelen voor opleiding en training.
  2. Marge-uitdagingen: Veel Kmo's bevinden zich in een overlevingsmodus, omdat ze geconfronteerd worden met lage marges en een verzadigde markt.
  3. Financiële beperkingen: Een aanzienlijk aantal kmo's beschikt over beperkte financiële reserves en heeft moeite om betaalbare financiering te verkrijgen. 
  4. Milieuregelgeving: De snel veranderende milieuwetgeving vormt een uitdaging voor kmo's om bij te blijven en te voldoen aan nieuwe voorschriften. 
  5. Cultuur en waarden: Het behoud van een sterke bedrijfscultuur en duidelijke waarden blijkt voor veel kmo's van belang, maar lastig te realiseren.

Die opeenvolgende schokken duwen kmo's in een overlevingsmodus, die hun voortbestaan uiteindelijk bedreigt.

Toekomstbestendigheid en Aanpassingsvermogen

Toekomstbestendigheid houdt in dat een onderneming in staat is om crises te doorstaan en kansen te benutten die voortkomen uit voortdurende disruptie. Het vereist dat een onderneming zich aanpast aan veranderingen in de omgeving en het ecosysteem waarin ze opereert.

Aanpassingsvermogen is dus cruciaal voor kmo's. Het betekent dat ze in staat zijn om interne processen, bedrijfsculturen, operationele processen, businessmodellen en middelen te herconfigureren om te kunnen blijven functioneren en groeien, zelfs te midden van veranderende omstandigheden.  

Onderzoek wijst uit dat succesvolle kmo's duurzaamheidsdoelstellingen integreren in hun bedrijfsstrategieën en proactief omgaan met milieuwetgeving. Dit resulteert in veerkrachtige businessmodellen.

Belangrijke hefbomen

Het goede nieuws is dat kmo's aanzienlijke troeven hebben die grotere ondernemingen missen. Hun omvang, formele en informele professionele netwerken, werknemers en technologische middelen stellen hen in staat om snel kansen te grijpen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Helaas, veel kmo's zijn nog niet bezig met de toekomst. Ze worden opgeslokt door de druk van de dagelijkse operaties. Het is daarom van cruciaal belang dat ondernemers hun focus verleggen naar de lange termijn en hun aanpassingsvermogen ontwikkelen om de levensvatbaarheid van hun bedrijf te waarborgen.

Besluit

Door te investeren in toekomstbestendigheid en aanpassingsvermogen kunnen kmo's niet alleen overleven, maar ook gedijen in een steeds veranderende wereld.

Bronnen

Future Readiness of SMEs: Mobilizing the SME Sector to Drive Widespread Sustainability and Prosperity. White paper november, 2021. WEF in collaboration with the University of Cambridge, the National University of Singapore and Entrepreneur 's Organization.