Skip to main content
Toekomstbestendigheid en aanpassingsvermogen
Abstract - Ondanks de opeenvolgende crisissen kunnen KMO 's hun potentieel gebruiken om een duurzame en inclusieve economie te ontwikkelen. Daarvoor moeten ze uit hun overlevingsmodus treden en aanpassingsvermogen ontwikkelen. Eigenlijk is dit minder moeilijk dan het lijkt en zijn er meer mogelijkheden dan men denkt.
Een sterk HRM-systeem
Abstract - Een sterk HRM- systeem is een geïntegreerd geheel van HRM-praktijken, die helpen het beste te halen uit de resources van de onderneming om de organisatiedoelen te bereiken. Zo'n HRM-systeem veronderstelt een verticale en horizontale afstemming en een afstemming in de tijd.
HRM als systeem.
Abstract - HRM is gebaseerd op een resources-benadering van de onderneming, die de interactie duidelijk maakt tussen de interne hulpbronnen (resources), de ondernemingsstrategie en de financiële prestaties. Als systeem hanteert HRM een brede focus op resources, beoogt het waarde creatie en stuurt het vier managementbouwstenen aan om dit te bereiken. 
HRM vanuit een goed begrip van de business
Abstract - Ondernemers zijn zich bewust dat de kennis, kunde en vaardigheden van hun medewerkers cruciaal zijn voor hun business. Mensen maken het verschil. Ze zijn een 'asset': het menselijk kapitaal van een onderneming. HRM is de enige manier om mensen en business op een coherente en succesvolle manier samen te brengen.
Ontwerpprincipes voor het hybride werken
Abstract - Het hybride werken ontwerp je doelgericht. Volg vier opkomende principes, die gericht zijn op het maximaliseren van de energie, de focus, de coördinatie en de samenwerking. Gebruik kantoorruimtes voor samenwerking, thuiswerk als bron van energie, asynchrone tijd als focustijd, synchrone tijd voor coördinatie.
Het hybride werken, de nieuwe organisatievorm van het digitale tijdperk.
Abstract - Tijdens de pandemie hebben ondernemingen noodgedwongen geëxperimenteerd met het hybride werken. Maar de praktijk toont aan dat ze nood hebben aan duidelijke handvaten om de productiviteit van het werk te verzekeren.