Skip to main content
Teamwerk, de sleutel tot adaptatief succes voor organisaties in snel veranderende omgevingen
Samenvatting - Organisaties staan voor de uitdaging om zich snel aan te passen aan de jachtig evoluerende marktomstandigheden, technologische vooruitgang en veranderende klantbehoeften. In zo'n dynamische omgevingen is teamwerk niet alleen wenselijk, maar ook essentieel voor succes.
Het belang van Teamwerk: Samen Sterker
Samenvatting - Teamwerk is een essentiële bouwsteen voor succes, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Teams leveren buitengewone prestaties door synergie te creëren, efficiëntie te verhogen, te leren van anderen, motivatie te stimuleren, uitdagingen te overwinnen en sterke relaties op te bouwen.
Hefbomen voor duurzame bedrijfsvoering
Samenvatting – In een tijd van disruptieve veranderingen is het voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) cruciaal om toekomstbestendig te zijn. Toekomstbestendigheid berust op drie belangrijke kenmerken en drie drijfveren. Die kenmerken bieden een definitie van wat toekomstbestendigheid inhoudt, terwijl de drijfveren aangeven hoe dit kan worden bereikt. Ze fungeren beide als hefbomen waarmee kmo's de uitdagingen van snelle veranderingen kunnen aanpakken.
Toekomstbestendigheid en Aanpassingsvermogen: Overleven en gedijen in Tijden van Onzekerheid
Samenvatting - Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) hebben het vermogen om een inclusieve en milieuvriendelijke economie te bevorderen te midden van voortdurende crisissen en onzekere omstandigheden. Maar om dit te bereiken moeten ze uit hun overlevingsmodus stappen en aanpassingsvermogen ontwikkelen. Gelukkig hebben kmo's meer mogelijkheden dan vaak gedacht.
Een sterk HRM-systeem
Abstract - Een sterk HRM- systeem is een geïntegreerd geheel van HRM-praktijken, die helpen het beste te halen uit de resources van de onderneming om de organisatiedoelen te bereiken. Zo'n HRM-systeem veronderstelt een verticale en horizontale afstemming en een afstemming in de tijd.
HRM als systeem.
Abstract - HRM is gebaseerd op een resources-benadering van de onderneming, die de interactie duidelijk maakt tussen de interne hulpbronnen (resources), de ondernemingsstrategie en de financiële prestaties. Als systeem hanteert HRM een brede focus op resources, beoogt het waarde creatie en stuurt het vier managementbouwstenen aan om dit te bereiken.