Skip to main content

Professional

Je diploma is belangrijk, maar volstaat al lang niet meer om inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Je leven lang leren is een nieuwe, onomkeerbare trend. Wij bieden je oplossingen om je potentieel en je talent te ontdekken en duurzaam te ontwikkelen. We geloven dat je kunt groeien in je leiderschap.

Onze ervaring met professionals

Leiderschap en lerend vermogen

Door je leven lang te leren verzeker je niet alleen je toekomst. Je geeft jezelf ook de voldoening om je talent te ontplooien. Ken je sterkten en zwakten. Weet hoe je hefbomen inzet om beter met stress en verandering om te gaan. Vergroot je veerkracht en je  aanpassingsvermogen. 

Wij geloven in het vermogen van de mens om talent en competenties te ontwikkelen en actueel te houden.

Mensen ontwikkelen leiderschap, als ze hun professionele en persoonlijke ontwikkeling zelf in handen nemen. Ze weten waar ze voor staan en waar ze naartoe willen. Ze inspireren anderen om hun voorbeeld te volgen en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Mensen weten precies wat ze aan hen hebben.

Sinds meer dan 10 jaar zetten wij ons in voor

de Never Ending Learning Story

Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present. - Jim Rohn

Ontdek de kracht van je eigen hefbomen

Ontwikkel je potentieel

Je krijgt een stevige basis voor je  zelfontwikkeling vanuit de wetenschappelijke inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode en de positieve psychologie. Ga duurzaam te werk.

Neem je loopbaan in handen

Los je loopbaanvragen op. We begeleiden je in je zoektocht naar een antwoord. We baseren ons op de wetenschappelijke inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode. Je bouwt een concreet actieplan op met een duidelijke timing. Oxalis Consult is sinds 2014 onafgebroken gemandateerd Loopbaancentrum.

Gedraag je stressbestendiger

Ga beter om met stress. Stressbestendigheid betekent: begrijpen wat stress is, waarom je stress ervaart en hoe je van stress je vriend maakt om er beter mee om te kunnen. We geven je wetenschappelijk onderbouwde technieken om met stressvolle situaties om te gaan. We begeleiden geen burn-out. 

Toon intrapreneurship

Je wilt autonomie en inspraak. Je werkgever wilt dat je meedenkt met de business en naar oplossingen zoekt. We zorgen ervoor dat jullie elkaar ontmoeten via intrapreneurship. Wil je weten hoe intrapreneur je bent ? Met de Entrespiegel brengen we je ondernemerscompetenties in kaart. We stellen een ontwikkelingsplan voor.

Ontwikkel je talent

Je hebt talenten, net als iedereen. Maar dewelke? 

Vanuit diverse wetenschappelijke disciplines geven we je een duurzaam kader. Je ontdekt je diepe motivaties. Wat je graag doet en goed kunt. Je gebruikt heel bewust je energiegevers en verruimt je arsenaal aan energiegevend gedrag.  

Ontwikkel leiderschap

Je hebt meer houvast en richting nodig als alles snel verandert. Mensen verwachten ook van jou standvastigheid en visie. Dit is leiderschap. Leiderschap kan je aanleren. Het is niet noodzakelijk een aangeboren kenmerk. Ontwikkel je leiderschap met onze bruikbare en beproefde methodes en technieken.

Vergroot je zelfkennis

Krijg inzicht in je spontane gedragsdynamiek met de Profil'INC . Het is een on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevraging, die je diepe motivaties, je assertiviteit en aanpassingsvermogen in kaart brengt vanuit het model van de NeuroCognitieve GedragsMethode van  het Institut de Médecine Environementale (Parijs). 

Een greep uit onze tools

Profil'INC

Profil'INC

Breng je spontane gedragsdynamiek in kaart: je motivaties, assertiviteit en aanpassingsvermogen. Gebruik dit innovatief wetenschappelijk onderbouwd instrument in drie situaties: coaching en opleiding, talentmanagement en rekrutering.

Entrespiegel

Entrespiegel

Ontwikkel ondernemerschap. Word je bewust in welke mate je ondernemerscompetenties hebt met de Entrespiegel. Wij gebruiken dit wetenschappelijk onderbouwd (zelf) reflectieinstrument om die specifieke competenties te ontwikkelen bij (her)starters en gevestigde ondernemers. 

 

Loopbaancheque

Loopbaancheque

In aanvraag
Vraag de loopbaancheque aan. De Vlaamse Overheid geeft met dit instrument aan elke professional de kans om de loopbaan duurzaam vorm te geven en de positie op de arbeidsmarkt te versterken. Want een loopbaan is niet meer lineair. Leer hoe je optimaal inzet op leren en werken in verschillende omgevingen zoals gezin, (vrijwilligers)werk, vrije tijd, ... 

Verzeker je toekomst

Ontwikkel je vandaag

Zorg ervoor dat je over de vaardigheden beschikt om op je best te zijn.

Wees snel, flexibel, leergierig en veranderingsbereid om je continu aan te passen aan evoluties. Ettelijke beroepen en specialisaties bestaan over vijf jaar niet meer. Je kennis en vaardigheden zijn in geen tijd achterhaald. 

Wij bieden training, tools en ondersteuning die we afstemmen op de competenties van de 21ste eeuw.

 

Neem het heft in handen

Heb je een vraag ? Neem contact op met ons.
Wij staan klaar om je te helpen.