Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

Aanpassen is de enige manier om te overleven in snel veranderende omgevingen. Evolutie is het nieuwe gewoon.
Afhankelijk van de situatie gebeurt de ontwikkeling in de volledige organisatie, binnen je team(s) of in beide tegelijk.

Onze ervaring met organisaties

Harde en zachte kant

Veel ondernemingen  vragen om meer wendbaarheid en 'agility'. Vorm de hiërarchische structuur van je onderneming om naar een plattere organisatie met teamstructuur. Geef aan de medewerkers meer verantwoordelijkheid, inspraak en autonomie. 

We ontwerpen in co-creatie gezonde werkomgevingen, waar mensen zich betrokken en goed voelen. We werken altijd eerst aan de 'harde kant' van je organisatie: de werkstromen, de taakverdeling, de team-, coördinatie- en overlegstructuren. We creëren ruimte voor participatie en innovatie. 

Die nieuwe organisatiestructuur inspireert mensen om hun talenten te gebruiken en geeft hen aan het eind van de dag een gevoel van voldoening en tevredenheid.  We onderzoeken of en welke acties je onderneemt om de medewerkers ('de zachte kant' ) optimaal in te zetten.

We zijn senior consultant innovatieve arbeidsorganisatie en PROSCI gecertificeerd. We begeleiden de verandering op een wetenschappelijk onderbouwde manier. 

The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. - Albert Einstein

De kracht van beproefde en (wetenschappelijk) onderbouwde methodes

Werk slimmer, sneller en met meer voldoening

We ontwikkelen de wendbaarheid, veerkracht, leervermogen en welbevinden van je medewerkers in een gezonde organisatiestructuur.

Informeer of je in aanmerking komt voor subsidie van de KMO-portefeuille.

Wendbare organisatie

Je organiseert de werkstromen op een nieuwe, flexibele manier. De organisatie past zich zo gemakkelijk aan snelle veranderingen in de omgeving aan. Het operationele functioneert beter en sneller. De medewerkers werken meer oplossingsgericht. Ze ervaren minder stress. Je verhoogt hun inzetbaarheid en creëert leermogelijkheden. Een nieuwe dynamiek ontstaat van continu verbeteren en vernieuwen. De klant krijgt precies wat hij wil en de medewerker haalt meer voldoening uit zijn werk. 

Architectenkantoor

Architectenkantoor

Toepassing van wendbaar organiseren. Het traject gebeurde via de KMO-portefeuille Het doel was groei mogelijk maken door verdere professionalisering van het management en de organisatie. We werkten aan: operationele processen optimaliseren, werkdruk verlagen; inzetbaarheid van de medewerkers verhogen; doorgroeimogelijkheden voorzien; de continuïteit van de activiteit verzekeren; een talentpool aanleggen als antwoord op de arbeidskrapte. 

Werkplekoptimalisatie

Weg met slordige en gevaarlijke werkplekken, verloren en beschadigde gereedschappen ! Medewerkers leren zorg en aandacht besteden aan hun werkomgeving, beter samenwerken en goede afspraken nakomen. Visueel management helpt hen verantwoordelijkheid op te nemen voor de orde, veiligheid en gezondheid op hun werkplek. We werken heel praktisch. Metingen maken de resultaten zichtbaar en tastbaar voor iedereen. Je oogst betrokkenheid, meer eerbied en minder verspilling. Iedereen wordt er beter van, ook je klant.

Maakbedrijf  in de staalsector

Maakbedrijf in de staalsector

Toepassing van werkplekoptimalisatie. Het traject gebeurde via de KMO-portefeuille. We werkten aan: werkstromen verbeteren en professionaliseren. Wij voerden een teamstructuur, Quick Response Manufacturing en de 5S-methode (leanmanagement) in. Foto van een eindmeting.

Quick response manufacturing

Met Quick Reponse Manufacturing (QRM) verminder je structureel de kostprijs van de productie.

Je produceert van de eerste keer goed en binnen de afgesproken tijd.  Meestal geef je dan ook meer autonomie aan je teams. Het resultaat ? Minder verspilling en meer leverbetrouwbaarheid. Je scoort op verschillende aspecten beter. Je klant is tevreden, je medewerker werkt met meer goesting op een nette werkplek en je bespaart iedereen kosten en frustratie. 

Ik wil meer weten

Welke interventie is het meest geschikt voor mijn onderneming ?

Neem gerust contact op.

Neem je verandering in handen en werk aan structuur en gedrag

Transities

We ontwerpen transities als leerprocessen. Je leert beter organiseren, anders denken en slimmer  handelen. Transities kunnen verschillende vormen aannemen: een bedrijfsoverdracht, een transitietraject of een digitale transformatie.

Bedrijfsoverdracht

Denk je eraan om het roer over te laten ? Werk aan een goed voorbereide en geleidelijke generatiewissel. Beroep je op onze professionele begeleiding voor de organisationele, emotionele en familiale aspecten van de overdracht. Jobs worden gedesigned in functie van de noden en de aanwezige talenten. We bouwen voort op de aanwezige kennis en de bestaande professionele netwerken. Zo verzeker je het succes van de overdracht. Je professionaliseert het management én je dynamiseert de business voor meer duurzaamheid. 

Transitietraject

Wendbaarheid impliceert verandering. Change raakt de harde en de zachte kant van de organisatie. Het draait om structuur, systemen en mensen. We dagen je uit om anders te denken, te voelen en te handelen. We voeren metingen uit. Zo krijg je grip op de voortgang van het proces. We creëren urgentiebesef en gedragenheid. Zoeken naar zingeving. Ontwerpen een faciliterende context. Stimuleren op alle niveaus de betrokkenheid, nemen remmende factoren weg en waken erover dat je je doel bereikt.  

Digitale transformatie

Geef een flinke boost aan je business met de juiste digitale tools. Goede digitalisering ondersteunt de klantvriendelijkheid, de efficiëntie, het competitief voordeel van je onderneming. Kom bij ons te rade om het traject vorm te geven. Denk na over wat je precies wilt bereiken en welke impact dit heeft op de bestaande situatie. Bepaal de kwaliteitscriteria van het design. We ontwerpen werkstromen, taken, informatiestromen, procedures ... met oog voor de beste experience. Doeltreffendheid is essentieel.

Werkbaarheidscheque

Een werkbare job motiveert je, biedt leermogelijkheden en een goede balans werk- en privé. Heb aandacht voor werkbaar werk. Zo draag je bij aan het mentale welzijn van je medewerkers. Je haalt er je voordeel uit. Je medewerkers zijn minder ziek en werken met goesting. Werkbaar werk geeft een win-winsituatie. Iedereen gaat erop vooruit. 

VLAIO - Werkbaarheidscheque

VLAIO - Werkbaarheidscheque

Je krijgt tot 10.000 € steun voor advies, begeleiding en opleiding om knelpunten rond werkbaar werk in je onderneming in kaart te brengen en aan te pakken. 
Heb je het plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt ? Vraag dan een verhoging van maximum 5.000 € voor acties rond werkbaar werk.

Op de website van VLAIO vind je meer informatie over de werkbaarheidscheque.

Vraag je werkbaarheidscheque aan

Enkele voorbeelden van acties rond werkbaar werk zijn een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer of voor een duurzaam telewerkbeleid.