Overslaan en naar de inhoud gaan

Leiderschap ontwikkeling

Wij bieden je oplossingen aan, die specifiek gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van je potentieel en talent. We helpen je groeien in je leiderschap.

Onze visie op persoonlijke ontwikkeling en leiderschap

Een grotere waardering van je collega's, je medewerkers en je klanten. Daar wordt je toch gelukkig van ? 
Wij geloven in je vermogen om je talent en competenties te ontwikkelen en actueel te houden. Door maximaal in te zetten op je levenslange ontwikkeling, verzeker je je niet alleen van je toekomst, maar ook van de voldoening om met je 
talent aan de slag te gaan.

Door je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling zelf in handen te nemen ontwikkel je leiderschap. Je weet waar je voor staat en waar je naartoe wilt met je carrière. Je kent je sterkten en je zwakten. Je weet hoe hefbomen in te zetten om beter om te gaan met stress en verandering. Je beschikt over meer veerkracht en aanpassingsvermogen. 

Mensen weten wat ze aan je hebben en kunnen op je rekenen. Je inspireert anderen om zelf ook hun verantwoordelijkheid te nemen in hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. 

Sinds meer dan 10 jaar zetten wij ons daarvoor in. Ons logo is niet voor niets het klavertjevier, de ultieme geluksbrenger. 

Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present. - Jim Rohn

Ontdek de kracht van je eigen hefbomen

Ontwikkel je potentieel

De wetenschappelijke inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode en de positieve psychologie als stevige basis voor zelfontwikkeling

Ontwikkel je loopbaan

Coaching gericht op je loopbaanvraag. We begeleiden je in je zoektocht naar een antwoord op je loopbaanvraag. We baseren ons op de wetenschappelijke inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode. Samen stellen we je Persoonlijk OntwikkelingsPlan op. Je bouwt aan een concreet actieplan met een duidelijke timing. Oxalis Consult is sinds 2014 onafgebroken gemandateerd Loopbaancentrum.

Ontwikkel je weerbaarheid

Coaching gericht op het verbeteren van je stressbestendigheid. We helpen je begrijpen wat stress is, waarom je stress ervaart en hoe je van stress je vriend kunt maken. Je leert beter omgaan met stressvolle situaties en je grenzen bewaken. Wij baseren ons op de inzichten van het wetenschappelijk onderbouwd model van de Neurocognitieve Gedragsmethode. We begeleiden geen burn-out. 

Verwerf inzicht in je intrapreneurship

Werkgevers verlangen hoe langer hoe meer dat medewerkers zich gedragen als intrapreneurs, dat je mee zoekt naar oplossingen voor bedrijfsuitdagingen. Zelf wil je ook meer en beter participeren in de business. Wil je weten waar je staat met je ondernemerscompetenties ? Met de Entrespiegel brengen we je ondernemerscompetenties in kaart en stellen we een ontwikkelingsplan op maat voor.

Ontwikkel je talent

Coaching gericht op de ontwikkeling van talent en potentieel. We steunen op de inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode en de positieve psychologie. Wij helpen je inzicht verwerven in je diepe motivaties, wat je graag doet en goed kunt. We zorgen ervoor dat je heel bewust omgaat met je energiegevers. Zo verruim je jouw arsenaal aan gedragingen en je aanpassingsvermogen.  

Ontwikkel leiderschap

Mentoring gericht op leiderschapsvaardigheden. In een omgeving waar alles zeer snel verandert is leiderschap op alle niveaus nodig om houvast en richting te ervaren en te geven. Leiderschap hoeft niet een aangeboren persoonlijkheidskenmerk te zijn. Wij geloven dat je deze vaardigheid kunt aanleren en ontwikkelen. Wij reiken je bruikbare en beproefde kaders en technieken aan.

Vergroot je zelfkennis

Met de Profil'INC krijg je inzicht in je spontane gedragsdynamiek en je ontwikkelingspotentieel. Het is een on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevraging, die je diepe motivaties, je assertiviteit en aanpassingsvermogen in kaart brengt vanuit het model van de NeuroCognitieve GedragsMethode van  het Institut de Médecine Environementale (Parijs). 

Een greep uit onze tools

Profil'INC

Profil'INC

Innoverend wetenschappelijk onderbouwd instrument voor de evaluatie van de gedragsdynamiek van een persoon. We gebruiken het instrument voor drie toepassingen:

  • ontwikkeling van talent: coaching of opleiding
  • inzetten van talent: talentmanagement
  • opsporen van talent: rekrutering
Entrespiegel

Entrespiegel

In deze tijden van snelle veranderingen vraagt ondernemerschap om nieuwe competenties. Dit wetenschappelijk onderbouwd (zelf) reflectieinstrument wil je bewust maken in welke mate deze ondernemerscompetenties al dan niet voldoende aanwezig zijn. Wij gebruiken de tool voor potentiële ondernemers, starters, herstarters en gevestigde ondernemers. 

 

Loopbaancheque

Loopbaancheque

De loopbaancheque is een instrument, die de Vlaamse Overheid ter beschikking stelt van de professioneel actieve persoon, om zijn talent duurzaam te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt in te zetten, vanuit de wetenschap dat een loopbaan niet lineair is, maar een afwisseling van leren en werken in verschillende omgevingen zoals gezin, vrijwilligerswerk, vrije tijd, ...

Verzeker je toekomst

Ontwikkel je vandaag

Er zijn vandaag ettelijke beroepen en specialisaties die over vijf jaar niet meer bestaan. Kennis en vaardigheden zijn in geen tijd achterhaald en specialismen worden gemeengoed. Je moet dus snel, flexibel, leergierig en veranderingsbereid zijn om je continu te kunnen aanpassen aan evoluties. 

Zorg ervoor dat je over de vaardigheden beschikt om op je best te zijn. Wij bieden je training, tools en ondersteuning aan die afgestemd zijn op de competenties van de 21ste eeuw.

 

Neem het heft in handen

Heb je een vraag ? Neem contact op met ons.
Wij staan klaar om je te helpen.

Aanspreektitel