Overslaan en naar de inhoud gaan
Verrekijker-op-tafel

Evidence Based Practice. Het belang van het brede perspectief.

Abstract - Als goede adviseur willen wij een meervoudig perspectief hanteren bij het verzamelen van onze informatie. Met Evidence Based Practice (EBP) focussen wij op de best beschikbare gegevens om tot de beste beslissing te komen op een bepaald moment in een bepaalde context.


Wij zoeken altijd naar de beste methodologie en interventie voor een bepaalde case. Dit betekent dat eenheidsworst onmogelijk is. Elke case is specifiek en uniek. 

Context Evidence Based Practice

De EPB is een stroming, die sterk aanwezig is binnen de geneeskunde en de paramedische beroepen, maar ook binnen het onderwijs. Vaak zijn in het onderwijs methoden en didactieken ingevoerd, die achteraf niet bleken te werken. Via het EPB-model proberen wij betere beslissingen te nemen op een goed onderbouwde basis.

Ons doel is om met EPB onze geloofwaardigheid als business partner te verhogen. Wij willen betrouwbare informatie gebruiken en de beste oplossing op maat ontwerpen. Zo vermijden wij zoveel als mogelijk verkeerde beslissingen en de negatieve gevolgen ervan.

Brede perspectief

Evidence Based Practice steunt op vier belangrijke informatiebronnen: de wetenschappen, de context van de onderneming, de expertise van de consultant, het stakeholdersperspectief.

  • Wetenschappelijke informatie

De wetenschappelijke informatie vinden wij meestal in de vorm van collegiaal getoetste artikels uit vakbladen of wetenschappelijke databanken. Oxalis Consult is sinds jaar en dag lid van CEBMA en gebruikt de tools van CEBMA om de geloofwaardigheid van wetenschappelijke studies na te trekken.

  • Contextuele informatie

De contextuele informatie splitsen we op in de interne en externe context van de onderneming. In de interne context zoeken we naar gegevens en indicatoren, die aanwezig zijn binnen de onderneming zelf en die ook bedrijfseigen zijn. In de externe context vinden we data over de omgeving en de sector waarin de onderneming actief is. Deze data, intern en extern, kunnen we met elkaar vergelijken; Uit deze confrontatie kan nieuwe informatie ontstaan.

  • Ervaring en expertise

Onze ervaring en expertise levert eveneens informatie op. Ons kritisch, analytisch en synthetisch vermogen, ons beslissingsvermogen spelen een doorslaggevende rol om de data te evalueren. Welke oplossingen zijn er ? wat zijn de voor- en de nadelen ervan ? Wat zijn de kosten en baten ? welke maatregelen zijn reeds genomen ? met welk resultaat ?

  • Stakeholdersperspectief

Tenslotte komen we bij het stakeholdersperspectief. De stakeholders zijn alle personen of groepen, die geïmpacteerd worden door de beslissing. In welke mate kaderen de oplossingen met de bedrijfswaarden ? hoe kunnen de negatieve gevolgen positief omgebogen of getemperd worden ?

Besluit

Evidence Based Practice is dus niet hetzelfde als wetenschappelijk bewijs. Het is een systematische aanpak om data vanuit verschillende en pertinente perspectieven te verzamelen. Deze methodiek maakt het ons mogelijk om een genuanceerde aanpak te realiseren, op maat van de onderneming, en zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te interveniëren. 

Bronnen

Augmenter sa crédibilité de partenaire d’affaires par l’utilisation de données probantes, Lucie Morin, Jean-Luc Plante (2014)

Evidence-based practice - Wikipedia: geraadpleegd op 16-11-2021