Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Deze website is eigendom van Oxalis Consult empowered by Enforce4P BV, hierna Oxalis genoemd.

Maatschappelijke zetel: Koopvaardijlaan 52 | B 9000 GENT
Vestiging: Moreelstraat 9a | B 9470 DENDERLEEUW
Ondernemingsnummer: BE0463.535.680
Mob Isabelle STUBBE +32 498/594.664
Mob Philip OOSTERLINCK +32 477/591.385
E-mail: info@oxalisconsult.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website en de informatiekanalen van Oxalis verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Wij besteden veel aandacht en zorg aan onze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of weergegeven wordt. 
Als de informatie die je op deze website vindt of via de informatiekanalen van Oxalis (telefoon, e-mail of sociale media) ontvangt, tekortkomingen vertoont, zullen we al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor ons contactformulier. We streven ernaar om je melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen je een antwoord. 
Wij spannen ons ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de website en de informatiekanalen van Oxalis volledig vrij zijn onderbrekingen of andere technische problemen. Oxalis kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on-)beschikbaarheid van de website, of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Algemeen karakter

Alle informatie op onze website en informatiekanalen is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Oxalis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. 

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites van overheden, instanties en organisaties en naar informatiebronnen die door derden beheerd worden. Oxalis beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Oxalis kan geen enkele garantie bieden over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Oxalis of rechthoudende derden. Je kunt de informatie raadplegen voor persoonlijk gebruik. Je kunt de informatie reproduceren als je de bron vermeldt volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Die toestemming geldt niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen voor het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software en dergelijke) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Oxalis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf. 

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar en materiaal dat je ongevraagd en uit eigen beweging aan Oxalis bezorgt, met inbegrip van gegevens of reacties over de inhoud van deze site, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Oxalis is niet verplicht om aan die gegevens en reacties gevolg te geven. Oxalis mag de reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken binnen de beperkingen van de regelgeving over de gegevensbescherming. Als je commentaar of materiaal bezorgt, stem je ermee in dat Oxalis de ideeën, concepten, de kennis en de technieken die in je reacties vervat zijn, kan aanwenden voor welk doel dan ook, met inbegrip van onder andere de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.