Nieuwsbrief |    Opleiding Syntra Vlaanderen - Laatste kans!

Zet de juiste m/v in voor je bedrijf ! Focus op waarden.

Onlangs las ik in een artikel dat een bouwbedrijf al haar medewerkers de hele dag weg van de werf hield voor opleiding. Het bedrijf draagt immers veiligheid en gezondheid als bedrijfswaarden hoog in het vaandel.

Investeren in waarden

Op al de werven is veiligheid een bijzonder belangrijk item voor het bedrijf. Op 5 februari heeft de aannemer voor de derde keer al een veiligheidsdag georganiseerd. Alle operationele medewerkers en leidinggevenden volgden een interne opleidingsdag in het kader van veiligheid en gezondheid.

De communicatieverantwoordelijke vertelt:

We willen onze medewerkers gewoon blijven sensibiliseren rond veiligheid aan de hand van praktische en theoretische oefensessies. Tijdens de veiligheidsdag werden via een doorschuifsysteem om de 2 uur in groepen van 20 personen 4 verschillende thema's toegelicht door lesgevers die expertise en ervaring hebben in domeinen zoals het aanslaan van lasten en het werken met hoogtewerkers.

Waarden implementeren en verankeren

Het volstaat niet om waarden als veiligheid en gezondheid duidelijk te communiceren, intern en extern. Die waarden moeten ook geïmplementeerd worden in de structuur en de systemen van het bedrijf. Een andere manier is om tactische oefeningen te organiseren die waarden tot leven brengen in de dagelijkse praktijk. Zo'n bedrijfsbrede veiligheidsdag is een mooi voorbeeld van zo'n tactische oefening.

De ROI van ondernemen met waarden

Aan zo'n veiligheidsdag hangt natuurlijk een prijskaartje. Maar ... de resultaten van het ondernemen met waarden zijn niet te onderschatten en verdienen de investering snel terug. Tactische oefeningen ondersteunen de strategie van de onderneming en vertalen zich in dit geval in minder arbeidsongevallen, minder hoge verzekeringspremies, minder verzuim, grotere betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers, hogere kwaliteit van de uitvoering, minder omslachtige inspectierondes, enz. 

Een betere match tussen bedrijf en kandidaat

De onderneming profileert zich met een duidelijke employer brand. Impliciet vertelt het bedrijf:

Als je bij ons wilt werken, weet dan dat we voor veiligheid en gezondheid gaan. Daar bestaan procedures voor. Het behoort dus ook tot je taken om deze na te leven.

Werknemers die lak hebben aan veiligheidsvoorschriften zullen minder geneigd zijn aan de slag te gaan in zo'n bedrijf. Werknemers die wel bewust met veiligheidsvoorschriften omgaan, zullen dan wel op zoek gaan naar dergelijke bouwondernemingen. De natuurlijke selectie komt op gang en verbetert aanzienlijk de goede match tussen kandidaat en onderneming. Het bedrijf trekt gemakkelijker de juiste kandidaat aan. De kandidaat vindt gemakkelijker het juiste bedrijf.

Laatste kans inschrijving

Zin om er meer van te weten en te ontdekken hoe je dit aanpakt, ook als klein bedrijf ?

Schrijf in op de opleiding. Dit is de laatste kans !

Door een financiële tussenkomst van Syntra Vlaanderen wordt dit traject mogelijk gemaakt.

Opleiding : Zet de juiste m/v in voor je bedrijf! Focus op waarden.

Als ondernemer wil je de juiste m/v op de juiste plaats. En elke m/v wil zich goed voelen op de werkplek.

Deze nieuwe opleiding speelt in op de steeds vaker gestelde vraag van zaakvoerders...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Opleiding : Zet de juiste m/v in voor je bedrijf! Focus op waarden.

Als ondernemer wil je de juiste m/v op de juiste plaats. En elke m/v wil zich goed voelen op de werkplek.

Deze nieuwe opleiding speelt in op de steeds vaker gestelde vraag van zaakvoerders...

lees meer