Nieuwsbrief |    Beste Wensen 2014

Wij wensen u hoop, liefde, geluk en vertrouwen in 2014!

Ooit op de 'Special Olympics' in Seatle:
de negen deelnemers aan de honderd meter sprint
verzamelen aan de start.
Bij het startschot beginnen ze te lopen
behalve één jongen die struikelt.
Hij gaat een paar keer over kop en begint te huilen.
De andere acht horen hem wenen en kijken achterom.
Iedereen keert terug naar de start,
zonder uitzondering.

 Een meisje met het syndroom van Down bukt zich,
kust de gevallen jongen en zegt:
" Nu word je beter".
De negen lopers geven elkaar een arm
en wandelen gezamenlijk naar de finish.
Iedereen in het stadion springt op
en de toejuiching duurt minuten lang ...

Marc Gafni, waar gebeurd verhaal uit 'Vingerafdrukken van de ziel'

Wij wensen u veel hoop, liefde, geluk en vertrouwen in 2014 !

Hoop, liefde, geluk en vertrouwen is iets anders dan
de optimistische overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Het is wel de zekerheid dat iets goed is om ervoor te werken,
om vooruitgang te boeken.

(parafrasering van Vaclav Havel)

Leiderschap in de 21 ste eeuw (1): Nieuw leiderschap onvermijdelijk

De futuristische Amerikaanse auteur Alvin Toffler (1981) beschrijft in zijn boek 'The Third Wave' drie periodes in de economische evolutie: de periode van de landbouw, die duurde van zowat...

lees meer

Nieuw leiderschap in de 21 ste eeuw (2): Gedeeld leiderschap

Traditionele leiderschapsmodellen vertrekken van de vooronderstelling dat de rol van de leider gespeeld wordt door één individu of door meerdere individuen die verschillende verantwoordelijkheden...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Nieuw leiderschap in de 21ste eeuw (3): Leiderschap voor nieuwe jobs

Bij traditioneel leiderschap maken onderzoekers een verschil tussen het micro- en macro-georiënteerd perspectief. Het eerste focust op het aansturen van mensen en noemen we ook 'operationeel...

lees meer

Nieuw leiderschap in de 21ste eeuw (4): Van persoonlijk naar gedeeld leiderschap

In het nieuw leiderschapsmodel dat wij voorstellen spelen vier aspecten een essentiële rol: het omgevingsbewustzijn, de economische sensiviteit, het vermogen om...

lees meer