Nieuwsbrief |    Maak je bedrijf future proof !

Week van de Bedrijfsoverdracht 2015

Is uw bedrijf klaar voor overdracht ?

Vanuit onze praktijk stellen wij vast dat de ondernemer wel eens in een situatie verkeert waarbij zijn bedrijf niet overlaatbaar is. Hiervoor zijn een aantal redenen. 

  • De onmisbaarheid van de ondernemer

In eerste instantie zien we dat zijn onderneming vaak te afhankelijk is van hem. Alle kennis zit in 'zijn hoofd' en 'kan' niet in zijn bedrijf ingebed worden. Bovendien is hij alomtegenwoordig bij de uitvoering en controle van de operationele taken. Meestal voelt en is hij overstelpt door het werk en kunnen zijn medewerkers hem hoogstens een dag missen. Niet goed voor zijn gezondheid dus, en veel verlies aan werkplezier ! 

  • Structurele problemen

We merken ook dat het bedrijf door de tijd heen een organische groei gekend heeft. Of bepaalde gewoonten/praktijken zijn historisch gegroeid en worden niet in vraag gesteld op hun pertinentie en efficiëntie. Structurele problemen, een slechte organisatie, een niet transparante beslissingsstructuur maken het bedrijf allerminst aantrekkelijk en stellen kosten voor optimalisatie in het verschiet. 

  • Onbetrouwbare cijfers

Het gebrek aan structuur en transparantie gaat soms gepaard met onbetrouwbare cijfers. Of de zaakvoerder is niet gewoon om de cijfers te gebruiken met het oog op het aansturen van de business. Jammer in een zeer turbulente omgeving... Zonder duidelijke strategie, met verouderde producten of een risicovolle klantenportefeuille ziet de toekomst er niet zeer rooskleurig uit. 

  • Personeelsproblemen 

Personeelsproblemen zijn het logische gevolg van al het voorgaande. Het is evident dat als medewerkers niet bewust optimaal ingezet worden, de zaakvoerder al snel spreekt van te hoge loonkost, niet gemotiveerde medewerkers, moeilijkheden om hen aan te sturen en rendabel te werken. Geen optimale inzet van het personeel, te weinig flexibiliteit en inzetbaarheid van de medewerkers zijn een directe bedreiging van de bedrijfscontinuïteit. En natuurlijk, last but not least, het bedrijf heeft het moeilijk om de juiste mensen aan te trekken, laat staan te behouden.
 

De familiale KMO, de complexiteit van overdracht in het kwadraat ...

Voor de familiale KMO zijn er nog een aantal bijkomende aspecten die de overdracht nog complexer maken. Deze situeren zich op het niveau van het management, van de familiale en emotionele banden, van de financiële impact die strategische uitdagingen kunnen hebben op het familievermogen.

  • De nood aan professionalisering van het management

De opvolgingsproblematiek van familiale ondernemingen is een bijzondere uitdaging op het niveau van het aandeelhouderschap, maar ook op het niveau van het management. Voor de onderneming is het belangrijk zich af te vragen wie de meest geschikte persoon is om de onderneming te besturen. Indien binnen de familie geen geschikte persoon kan gevonden worden, dan is het beter voor de continuïteit van het bedrijf een persoon van buiten de familie aan te trekken. Of dezelfde kansen geven aan een familielid als aan een buitenstaander kan op zich ook een uitdaging zijn. Dan is hier externe begeleiding nodig om objectieve criteria te bepalen voor de selectie van de beste kandidaat.

  • Het emotionele versus het familiale aspect

Naast het economische aspect is er ook een emotioneel en familiaal aspect van de familiale KMO, die de overdracht soms ernstig kunnen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Conflicten hebben een directe impact op het gezin en/of de familie en kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor het economische aspect van het bedrijf. Een niet goed voorbereide overdracht kan veel leed veroorzaken, tot het verloren gaan van familiale banden en het bedrijf. Niets is gemakkelijk in een familiale KMO... 

De familiale zaakvoerder heeft meestal ook een zeer nauwe band met de onderneming. De emotionele band is vaak al gegroeid tijdens zijn kinderjaren. Afscheid nemen van het bedrijf en het roer overlaten aan de volgende generatie kan een heel moeilijke ervaring zijn in het leven van de zaakvoerder.

  • Complexe strategische uitdagingen

Internationale studies tonen aan dat familiale ondernemers, die geconfronteerd worden met complexe strategische uitdagingen, zoals de uitbreiding van het productgamma, de noodzaak om nieuwe financiële investeerders te vinden, sneller geneigd zijn om hun bedrijf te verkopen.

Week van de bedrijfsoverdracht: onze gratis infosessies op 28-10-2015 en 30-10-2015

Tot slot, wij raden je aan om nu al aan de toekomst van je bedrijf te werken.
Schrijf in en kom naar onze gratis infosessies.
Wij leggen je uit hoe we te werk gaan om je op een professionele en duurzame manier te begeleiden.

Week van de bedrijfsoverdracht: Is je bedrijf future proof ? 28-10-2015

Je stelt je wel eens vragen over je toekomst en die van je onderneming. Je zou graag met meer sereniteit aan je ondernemerscarrière willen werken. Je wil ook de juiste keuzes maken wanneer de tijd...

lees meer

Week van de bedrijfsoverdracht: Is je bedrijf future proof ? 30-10-2015

Je stelt je wel eens vragen over je toekomst en die van je onderneming. Je zou graag met meer sereniteit aan je ondernemerscarrière willen werken. Je wil ook de juiste keuzes maken wanneer de tijd...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!