Nieuwsbrief |    Welke impact heeft de emancipatie van de burger op ondernemerschap ?

Waarom je niet meer om innovatie heen kunt

De recente socio-maatschappelijke ontwikkelingen van de gele hesjes en de klimaatmarsen zijn een teken aan de wand. De burger wil actief optreden in de samenleving, alleen of samen met anderen.

Burgers en burgerbewegingen eisen meer en meer hun eigen plaats op in het maatschappelijk debat. Top-down beleid van overheden heeft zijn beste tijden gekend. Burgers willen zich bevrijden van machthebbers, die niet langer gepaste antwoorden en oplossingen kunnen geven voor complexe maatschappelijke thema's.
Dit proces is sinds jaren aan de gang, maar is nu zichtbaar geworden en in een stroomversnelling geraakt.

Welke invloed heeft de burger op het innovatieproces?

De burger is een relevante speler geworden in het economisch, wetenschaps- en innovatieproces. Hij draagt zelfs verschillende petjes.

Als belastingbetaler financiert hij mee het onderzoek en als kiezer moet hij het beleid steunen. Als consument plukt hij de vruchten van het economisch- en innovatieproces en als gebruiker is hij vaak een inspiratiebron voor innovatie. Als werkende wordt hij geconfronteerd met de snelle veranderingen die het innovatieproces in zijn werkomgeving veroorzaakt. Als lid van de samenleving wil hij zijn zegje hebben in maatschappelijke kwesties.

Vier sleutelactoren in maatschappelijke en economische innovatie

De emancipatie van de burger heeft bijgevolg een grote impact op de manier waarop innovatie tot stand komt. In onze complexe omgeving ontstaat innovatie uit het dynamisch en interactief proces tussen vier sleutelactoren: kennisinstellingen, bedrijven, overheden en burgers.

Elke actor heeft zijn specifieke hoedanigheden. De actoren zijn onderling met elkaar verweven en wederzijds afhankelijk. Dit zorgt voor een dynamisch ecosysteem. Het zijn de verbindingen en (kennis)uitwisselingen tussen de verschillende actoren die leiden tot economische en maatschappelijke innovatie.

Innovatie is niet meer een lineair proces, maar een continue terugkoppeling tussen de verschillende actoren met een steeds wisselende combinatie ervan.

Waarom je niet meer om innovatie heen kunt

Innovatie is een collectief, transformatief proces geworden, waar alle actoren een co-creërende rol opnemen. Deze tijdsgeest dringt ook je bedrijf binnen. Je werknemers willen steeds meer een actieve en co-creërende rol spelen, waarbij ze kennis delen en uitwisselen met de diverse actoren van het ecosysteem waartoe je onderneming behoort. De technologie en digitalisering ondersteunt deze evolutie. Je werknemers transformeren geleidelijk aan in een citizen workforce, die burgerschap en eigenaarschap opeisen in je bedrijf.

Als je niet anticipeert op deze transformatie riskeer je je onderneming buiten spel te zetten. Neem als voorbeeld een business, die water als grondstof gebruikt. Water is een zeldzaam goed geworden. Ofwel investeer je pro-actief in de broodnodige technologische innovaties om zuinig en milieuvriendelijk met water te kunnen omgaan. Ofwel wacht je tot je werkenden je hierover aanspreken en de wetgeving zo streng is geworden dat je de nodige investeringen niet meer of te laat kunt doen.

Als ondernemer kan je niet anders dan een gepast kader voor burgerschap en co-creatie creëren. Onze bijdrage aan deze transformatie is dat wij je ondersteunen om dit kader te creëren op alle niveaus van je onderneming (organisatie, teams, individuele medewerker) in co-creatie met je medewerkers.

Blijf bij en anticipeer met innovatie

In opdracht van Syntra Vlaanderen organiseren we InnovationPickUps. Laat deze kans niet aan jou voorbij gaan!
We geven je de eerste stappen en enkele tools mee.

01 en 08-10 Happy Business Better Business

02 en 09-10 Exploring New Skills in a Digital World

17 en 24-10 Entrepreneur in the Amazing world of Technology

Schrijf snel in ! Het aantal deelnemers houden we doelbewust beperkt !
We hernemen de sessies maandelijks tot eind december, maar telkens op andere uren. Voor elk wat wils !
Je kan de KMO-portefeuille aanvragen als je voldoet aan de voorwaarden.

Waarom je niet meer om innovatie heen kunt

Doorheen de tijd is de invulling van innovatie veranderd. Innovatie is met andere woorden onderhevig aan de tijdsgeest en de socio-economische omgeving.

Hoe de term innovatie precies...

lees meer

lees meer

Sociale innovatie en de veranderde context voor bedrijven (1).

Het begin van het derde millenium wordt gekenmerkt door "versnelling in de verandering en verruiming van de complexiteit en de turbulentie in de omgeving van de...

lees meer

Sociale innovatie en de nieuwe mens (2).

Wij maken een belangrijke verschuiving mee van het industriële tijdperk mee naar het informatietijdperk. Het informatietijdperk leidt de kenniseconomie in. Peter Drucker 1 , een...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!