Nieuwsbrief |    Eerste kwartaal 2012

STRESS ?... Haal de lente binnen in uw organisatie !

Stress is meer dan ooit een hot item geworden in tijden van besparingen en economische crisis. Het aantal vergoede ziektedagen blijft maar stijgen in België en in andere geïndustrialiseerde landen. De cijfers wegen door in de rekeningen van het RISIV, maar ook in die van de bedrijven. De werkgever betaalt gemiddeld 7.392,00 € extra kosten aan werknemers met burnout verschijnselen.

Ons economisch systeem maakt ziek !

Hiervoor zijn meerdere verklaringen.
De economische crisis en het effect ervan op de motivatie van de werknemers. In tijden van crisis slanken bedrijven af. Dit roept argwaan en zorgen op bij de medewerkers. Er volgen ontslagen en dat heeft invloed op de mentaliteit en de ingesteldheid van het personeel. De overblijvers moeten het werk herverdelen, dus harder werken. Al deze inspaningen eisen hun tol op het vlak van gezondheid, stress en motivatie van het personeel.
Er zijn ook hoe langer hoe meer oudere werknemers, die vaker langdurig ziek zijn dan hun jongere collega's, die vaker afwezig zijn, maar voor kortere periodes.
Arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, werksfeer, ... maar ook leidinggevenden spelen een aanzienlijke rol in het welzijn en de gezondheid van de medewerker op de werkvloer. De stijl van het leidinggeven binnen een organisatie bepaalt de verzuimpercentages op de werkvloer. Een leidinggevende die aandacht heeft voor zijn medewerkers, naar hen luistert, hun bijdrage in de bedrijfsresultaten verduidelijkt, hen waardeert en opvolgt, zorgt voor meer betrokkenheid, motivatie, tevredenheid en gezondheid.
(Bron: De stijl van management bepaalt de verzuimcijfers, SDWorx, 07-04-2011)

De aansprakelijkheid van de werkgever

In heel deze problematiek duikt de wetgever op. Ook Europa focust op het probleem. Organisaties en werkgevers worden duidelijk aangesproken op hun verantwoordelijkheid inzake preventie, welzijn en gezondheid op de werkvloer.

Wat kan Oxalis voor u betekenen ?

Wij helpen organisaties hun psychosociale risico's in kaart te brengen aan de hand van de VIPSO, een instrument dat de socio-organisationele performantie van de organisatie meet (neurocognitieve wetenschappen). Wij pakken de verschillende aspecten van het probleem zeer gericht aan zonder uw organisatie overhoop te halen. Enerzijds moet de organisatie met de bedrijfsprocessen en functies bio-compatibel gemaakt worden. Anderzijds leiden wij de leidinggevenden op om positieve menselijke interacties tot stand te brengen in combinatie met optimale bedrijfsresultaten. Ten slotte helpen wij ook om de medewerkers te betrekken bij het verzuimfenomeen. Een duidelijk verzuimbeleid helpt de organisatie de gevolgen van het absenteïsme duidelijk te stellen voor de medewerkers en hen op te volgen om het absenteïsme daadwerkelijk te reduceren.

NIEUW ! Oxalis in actie !

Wij besteden veel zorg aan onze website en onze nieuwsbrief ! Wij houden de vinger aan de pols en weten wat er leeft in het veld. Voor heel wat klanten zijn we een gewaardeerde bron van nieuwe inzichten, activiteiten en nieuws. Maar wij gaan verder !
Wij koppelen de informatie van deze nieuwsbrief aan demosessies ! Wij onderbouwen onze expertise met de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Wij combineren deze met 'best practices' in de verschillende sectoren waarin we actief zijn.

Onze demosessies

Schrijf u in op onze demosessies !

Ruis op je bedrijfsresultaten ? Oxalis zegt waar en verzoent performantie en medewerker ! - op donderdag 19 april, van 17u tot 19u

Gooit u talent door de vensters ? Oxalis helpt u besparen ! - op donderdag 14 juni, van 17u tot 19u

Na de sessie is er gelegenheid tot een netwerkmoment. Om u te danken voor uw aanwezigheid krijgt u van ons een bonus !

TOP40opleidingen

Samen met 39 andere opleiders zijn wij geselecteerd om onze presentatie Haalt u wel alles uit uw talent ? te brengen op TOP40opleidingen.

Wanneer ?  donderdag 31 mei, presentatie van 9u15 tot 9u55, speeddates van 11u05 tot 11u45 en van 12u00 tot 12u40

Waar ? De Montil, Affligem

Schrijf u in op onze presentatie of onze speeddates en maak kennis met onze opleidingen en ons aanbod !

 

Ruis op je bedrijfsresultaten? Oxalis zegt waar en verzoent performantie en medewerker!

Demosessie - Oxalis lost heel wat problemen op met behulp van neuromanagement en innovatieve arbeidsorganisatie. Tijdens deze demosessie behandelen Philip Oosterlinck en...

lees meer

Gooit u talent door de vensters?

Demosessie - Tijdens deze demosessie behandelen Isabelle Stubbe en Philip Oosterlinck problemen waarmee heel wat bedrijven te kampen hebben....

lees meer

Aantal ziektedagen werknemers stijgt jaar na jaar

Het aantal ziektedagen van Belgische werknemers blijft elk jaar stijgen. In 2010 steeg het aantal vergoede ziektedagen met 5,4 procent, zowel bij arbeiders als bedienden.
 

lees meer

Arbeidsomstandigheden bepalen welzijn van werknemer, niet de leeftijd

De arbeidsomstandigheden zijn veel belangrijker dan de leeftijd voor het psychisch welzijn van een werknemer.

lees meer

Middenkader bezwijkt onder werkdruk

Het middenkader ervaart de hoogste werkdruk in de organisatie. Minder dan de helft slaagt erin een evenwichtige balans te vinden tussen werk en privéleven. Het is dan ook de grootste groep in de...

lees meer

Belangstellende baas heeft loyalere medewerkers.

Een beetje begrip van de baas doet wonderen. Dat blijkt uit het ‘Beste Werkgeversonderzoek’ van Effectory. Medewerkers van de 100 Beste Werkgevers van Nederland zijn...

lees meer

De stijl van management bepaalt de verzuimcijfers.

Binnen de ondernemingen in België blijven de verzuimcijfers ook in 2010 aan de hoge kant. François Lombard en Sabine Vandingenen, als HR-consultants bij SD Worx gespecialiseerd in verzuim, zijn er...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Niet-biocompatible organisatie is bron van stress

Ook de niet-biocompatible aard van een organisatie is een oorzaak van stress, aldus het jongste ESTIME-onderzoek. Daaronder verstaat men dat van de werknemer dingen worden verlangd die...

lees meer

7392 euro extra voor werknemer met burn-out

Meer dan een vijfde van de werknemers is emotioneel uitgeput van het werk en heeft een cynische kijk op de job. Niet zo fijn, noch voor de werknemers die straks langer moeten werken, noch voor de...

lees meer