Nieuwsbrief

September en oktober 2011

Oxalis nodigt u uit op de VOV-beurs van 18-11-2011

Schrijf nu gratis in via deze link  ! (40,00 € aan de kassa)

Kom naar onze gesprekshoek en onze presentatie. Om 10u50 zetten wij  het uitdagend onderwerp uiteen:  "Zet uw wervings- en selectiebeleid uw bedrijf in z'n blootje ?"
Hou alvast deze datum vrij !
Wij verheugen ons om u op dit evenement te ontmoeten.

Thema van de nieuwsbrief: Sociale innovatie (vervolg)

Sociale innovatie is een hot item en staat hoog op de agenda van de Vlaamse Overheid en de Vlaamse sociale partners. Sociale innovatie moet leiden tot het verhogen van de productiviteit, het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en zorgen voor meer weerbare en ruimer inzetbare werknemers.

Denkt u sociale innovatie nodig te hebben in uw bedrijf, aarzelt u niet ons te contacteren via info [at] oxalisconsult [dot] be

In artikel (5) wijzen wij erop dat elk overheidsprogramma probeert een antwoord te geven op de actuele nood van ondernemingen aan meer concurrentiekracht en het beter inzetten van het schaarse menselijk kapitaal. Overheden steunen ondernemingen bij het aantrekken, motiveren en behouden van competente medewerkers.

In artikel (6) benadrukken wij dat nieuwe vormen van werkorganisatie het meest effectief zijn wanneer ze verbonden worden met een consistent human resource beleid.

Artikel (7) wijst op de beperkingen en de troeven van de moderne socio-techniek of innovatieve arbeidsorganisatie. De beperkingen kunnen opgevangen worden o.a. door een consistent personeelsbeleid.

De troeven worden toegelicht in de artikels van de rechterkolom. Praktijkcases uit de sociale en de opleidingssector tonen aan hoe divers de invulling  van sociale innovatie kan zijn. Interne veranderingen zijn gericht op meer klantentevredenheid. "Praktijkcases van sociale innovatie in de social (non) profit sector" , "Telewerken en sociale innovatie: een geslaagde praktijkcase".  Het artikel "Ideeën medewerkers amper gebruikt" wijst op de hoge kosten bij het niet toepassen van principes van de sociale innovatie zoals werkoverleg en participatie: minder efficiënte bedrijfsprocessen, minder innovatie, minder betrokkenheid en motivatie van de medewerkers, ... 

Het artikel uit Trends "Gazellen groeien innovatiever", gebaseerd op het onderzoek van Stichting Innovatie en Arbeid, benadrukt nogmaals de noodzaak om innovatieve arbeidsorganisatie (moderne socio-techniek) te combineren met een consistent HR-beleid en een goede strategie.

Wij wensen u veel leesplezier !

Isabelle Stubbe en Philip Oosterlinck

 

Praktijkcases van sociale innovatie in de social (non) profit.

Bedrijven die werkzaam zijn in de social profit kennen voor een deel dezelfde problemen als die uit de social non profit. Ook bij laagggeschoolde werknemers heeft sociale...

lees meer

Telewerken en sociale innovatie: een geslaagde praktijkcase.

Telewerken en sociale innovatie kunnen een organisatie de mogelijkheid bieden beter in te spelen op nieuwe uitdagingen. Een geslaagd voorbeeld van sociale innovatie.

lees meer

Ideeën medewerkers amper gebruikt. - P&Oactueel , 13 oktober 2010

Ideeën van medewerkers worden nauwelijks gebruikt bij belangrijke beslissingen in organisaties. Dat blijkt uit onderzoek van Effectory, gespecialiseerd in medewerkersonderzoek. lees meer

Gazellen groeien innovatiever. - Trends.be, 26 november 2010

Innovatie maakt van een gewoon bedrijf een snel groeiend bedrijf, een gazelle. Het verschil zit in de bedrijfsorganisatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Serv-dochter Stichting Innovatie...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Sociale innovatie (5): overheidsprogramma's.

De meest voorkomende concepten over sociale innovatie, die aan de basis liggen van heel wat overheidsprogramma's die organisatievernieuwing als bron van innovatie en groei in ondernemingen en...

lees meer

Sociale innovatie (6) : de meerwaarde van sociale innovatie

In dit artikel bespreken wij de vijf grote clusters van sociale innovatie en de meerwaarde van sociale innovatie. Tenslotte trekken wij hieruit ons besluit.

lees meer

Sociale innovatie (7): de meerwaarde van de moderne socio-techniek.

De moderne socio-techniek richt zich in eerste instantie op het herontwerp van bedrijfsprocessen. Haar principes kunnen een belangrijke troef zijn bij het effectief en efficiënt...

lees meer