Nieuwsbrief |    SBM Leadership Day Kortrijk 18 oktober

Over oude krokodillen en jong geweld

Leadership Day, 18 oktober 2013 - SBM Syntra West, Kortrijk

Innoverend en succesvol leidinggeven

Vernieuwende inzichten in en praktische reflecties over leiderschap

Vijf sprekers brengen op een boeiende manier hun thema's:

Inleidend plenum: Nieuw leiderschap voor duurzaam succes ! - Olivier Onghena 'T Hooft, Global Inspiration & Noble Purpose Institute

Sessie 1: Cultuurtransformatie als innovatie - Joost Callens, Durabrik

Sessie 2: Soorten leiders - Frank Verbist, Ohnemus & Verbist V.O.F.

Sessie 3: Over oude krokodillen en jong geweld - Isabelle Stubbe, Oxalis Consulting & Development

Sessie 4: Change Management : De rol van het middle management in een veranderende organisatie - Erwin Knuyt, Knuyt, Heyninck en Partners

Afsluitend plenum: Failing Forward: vallen en opstaan - Tom Bonte, Beursschouwburg Arts Center Brussels

Over oude krokodillen en jong geweld

In de meeste organisaties doen zich conflicten tussen verschillende leeftijdsgroepen voor. Deze 'intergenerationele' conflicten ontstaan door verschillen in verwachtingen, en verschillen in benadering van leeftijdsgroepen. 

Isabelle Stubbe belicht in deze sessie hoe organisaties intern gestructureerde groepen hebben, elk met hun eigen plaats in complexe netwerken van interagerende groepen. Elke groep wordt gekenmerkt door machts-, status- en aanzienverschillen. Zij duidt ook waarom en hoe een individu ervoor kiest om tot een bepaalde groep binnen de organisatie te behoren.

De opdracht van leidinggevende managers bestaat erin het intergenerationeel conflict om te vormen naar complementariteit, optimale inzet en performantie van elke leeftijdsgroep. De uitdaging van HR-verantwoordelijken bestaat erin oplossingen aan te reiken om generationele interactie in de organisatie te bereiken.

Isabelle Stubbe gidst u tijdens haar sessie door de 4 verschillende fasen in generationele interactie: het initiële contact, het conflict, de coöperatie en de assimilatie.

Geniet van 50 % korting ! Schrijf in via Oxalis Consulting en Development.

5 tips om de generatiekloof op de werkvloer te overbruggen

Verschillende generaties op de werkvloer zijn geen probleem, maar een kans. Tom Gimbel constateert wat spanningen op de werkvloer tussen verschillende generaties. Senior managers zien Millennials...

lees meer

Oudere werknemer vraagt vooral nieuwe uitdagingen

Om oudere werknemers actief te houden, wordt vaak gekeken naar het creëren van flexibele arbeidsvoorwaarden en een geleidelijke afbouw van de carrière, maar de betrokkenen zelf streven vooral naar...

lees meer

Gemengde teams van ouderen en jongeren verhogen productiviteit.

Managers zouden er bij het samenstellen van teams goed aan doen om oudere werknemers met jongeren te laten samenwerken om de prestaties te verhogen. Bovendien neemt dan het...

lees meer

Kwart leidinggevenden zien 60+ liever vertrekken

Hoe denken we oudere mensen te motiveren om langer aan de slag te blijven als liefst een kwart van de leidinggevenden het niet wenselijk vindt dat ouderen na 60 jaar blijven doorwerken? Amper vier...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Oudere werknemers zijn betrouwbaarder en consistenter

Oudere werknemers leveren consistentere arbeid, zijn betrouwbaarder en kennen minder slechte dagen op het werk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck...

lees meer

Oudere sneller baan bij 'grijze' organisatie

De vergrijzing zorgt voor grotere kansen voor de oudere werknemer op de arbeidsmarkt. Op termijn zou dit ertoe kunnen leiden dat maar liefst 33 procent (bijna 10 duizend) 55-plussers extra per...

lees meer