Nieuwsbrief

Ontwikkel je leiderschap voor de toekomst

De economie van vandaag

Het economisch landschap van de 21 ste eeuw is niet meer hetzelfde als in de vorige eeuw. Het is zo competitief geworden door globalisatie, democratisering en technologie dat de grenzen en structuren van organisaties vervagen. Organisaties moeten snel, flexibel, leer- en verandervaardig zijn om zich te kunnen aanpassen aan zo'n turbulente omgeving en de snel veranderende behoeften van de klant te kunnen inlossen. 

Naast de druk die van buitenaf komt, oefenen beter opgeleide werkkrachten van binnenuit ook druk uit op de organisaties. Ze willen meer dan loon alleen. Ze willen betekenisvol bijdragen tot het realiseren van de organisatiedoelen. Ze willen kennis delen, meedenken, meebeslissen, co-creëren.

De aanpak van gisteren ... is niet meer de aanpak van morgen

Kennis en vaardigheden worden snel een commodity, een evidentie. Wat gisteren een competentie was met vaste waarde, is vandaag een evidentie geworden. Iedere medewerker wordt verondersteld erover te beschikken. 

Durf je je afvragen of je klant nog dezelfde behoefte heeft als tien jaar geleden ? Is je klant nog altijd geholpen met de huidige competenties en de talenten van je mensen ? Verlangt en verwacht je medewerker nog altijd hetzelfde als gisteren ? Hoe verzeker je je ervan dat je onderneming of organisatie binnen vijf niet overbodig is geworden ?

Permanent ontwikkelen

Indien je zelf, je team of je organisatie waardevol willen blijven, dan is permanente en steeds snellere ontwikkeling nodig. Organisaties en ondernemingen hebben de kennis van alle organisatieleden nodig om de concurrentie te kunnen aangaan. Om een beroep te kunnen doen op die kennis is nieuw leiderschap en professioneel personeelsbeleid nodig.

Strategisch personeelsbeleid voor de KMO

Veel ondernemers hebben het moeilijk met de complexiteit van de HR-materie. Wetten en regels veranderen voortdurend. Ook de mentaliteit van de mensen is veranderd. De klant en de medewerker zijn individualistisch, kritisch en assertief. Ervaar je stress van personeelsaangelegenheden ? Twijfel je of je het goed aanpakt ? 

Surf naar onze website en kijk of deze opleiding iets voor je is Strategisch personeelsbeleid voor de KMO

Aan de hand van een quickscan ontdek je de sterke en zwakke kanten van je organisatiestructuur en personeelsbeleid. Op basis van dit resultaat helpen wij je om prioriteiten vast te leggen en je opleidingsplan in strategisch personeelsbeleid te bepalen. Je kiest uit 9 thema's. Tijdens deze interactieve werkateliers krijg je de basisinzichten in strategisch personeelsbeleid en begeleiden wij je bij de praktische uitwerking van het thema voor jouw onderneming. 

Leiderschap in het licht van de toekomst bekeken

Leiderschap is een commodity geworden. De overheid verwacht leiderschap van burgers en ondernemingen. Organisaties en ondernemingen verwachten leiderschap van werknemers, management, aandeelhouders en politici. De maatschappij verwacht leiderschap van overheid en ondernemingen. Iedereen verwacht leiderschap van iedereen, zonder dat de juiste definitie van dit soort leiderschap is bepaald of de kennis, inzichten en vaardigheden gekend, aangeleerd en verworven.

Nieuw leiderschap is een dynamisch, interactief proces tussen individuen in groepen voor wie het doel is om elkaar te leiden naar het succesvol volbrengen van gemeenschappelijke of overeenstemmende doelen. Dit leiderschap gaat over visie, openheid voor en begrip van de externe en interne omgeving, efficiënte netwerking en wederzijdse beïnvloeding, doelgericht co-handelen, co-creëren en co-leren om de doelstellingen te bereiken.

Nieuw leiderschap is een vaardigheid met drie niveaus: persoonlijk, gedeeld en meesterlijk leiderschap. 

Persoonlijk leiderschap is het begin en de basisvaardigheid om tot co-leiderschap en meesterlijk leiderschap te evolueren. Persoonlijk leiderschap omvat meerdere vaardigheden: een persoonlijke visie ontwikkelen, eigen leven en loopbaan autonoom en efficiënt vorm geven, de juiste analyses van omgeving en persoonlijkheid maken, onderbouwde beslissingen en verantwoorde keuzes maken, anderen ethisch beïnvloeden om eigen en gedeelde doelen te bereiken.

Kijk of deze opleiding iets voor je is en surf naar Ontwikkel je persoonlijk leiderschap

Aan de hand van begeleide opdrachten en persoonlijke coaching leer je invloed uit te oefenen op jezelf en op anderen om je levens- en werkdoelen te bereiken. Jijzelf en anderen kunnen je leiderschap (h)erkennen en inzetten in werksituaties, vrijwilligerswerk, gezin, ... Je kunt jezelf en anderen begeleiden en ontwikkelen om samen de beoogde doelen te bereiken.

Gedeeld of co-leiderschap bouwt verder op persoonlijk leiderschap. Je hanteert dezelfde principes als voor persoonlijk leiderschap maar breidt ze uit naar het functioneren in teams. Je hoeft geen teamleider of manager te zijn om een visie mee uit te bouwen, de juiste analyses van omgeving, klantenbehoeften en teamwerking te maken, efficiënt te participeren in het beslissingsproces, anderen ethisch en efficiënt te beïnvloeden om de teamdoelstellingen te bereiken. Dit gedeeld leiderschap is nodig om efficiënt teamwerk te realiseren binnen een organisatie of onderneming. 

Heb je interesse voor deze opleiding ? Klik op de link Op naar gedeeld leiderschap: werk aan de effectiviteit van je team

Tijdens de eerste sessie verwerf je algemene inzichten over de effectiviteit van een team. Je voert een scan uit, dat je zicht geeft op de sterke en zwakke punten van je team. Op basis van dit resultaat stellen we samen met jou een actieplan op om je team te ontwikkelen. Je kiest uit 4 thema's. Tijdens deze interactieve werkateliers krijg je basisinzichten in gedeeld leiderschap en hoe je team effectiever te maken in de verschillende dimensies.

Meesterlijk leiderschap omvat persoonlijk en co-leiderschap. Dezelfde principes en vaardigheden worden doorgetrokken naar het organisatieniveau. Het volledige model steunt op het EFQM-model van de excellente organisatie. Dit model trekken we consequent door  van het individu, over het team naar de organisatie. Geen tien verschillende modellen of concepten dus. Alleen maar verdieping en verruiming om het bovenliggend niveau aan te kunnen. De opleiding Meesterlijk leiderschap bieden we pas in het najaar aan.

Voor al deze opleidingen ontvang je een attest van deelname met vermelding van het aantal gevolgde uren opleiding en de verworven competenties. Met het duplicaat van dit attest kan je onderneming een correcte registratie van de opleiding maken.

Ondernemingen kunnen voor al deze opleidingen subsidie krijgen via de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer is DV.O200001 

 

Strategisch personeelsbeleid voor de KMO - quickscan en basisbeginselen

In veel KMO's ontbreekt de specifieke HR-functie. De structuur is veelal plat en de afstand tussen de ondernemer en zijn medewerkers is minimaal. Meestal komt dit de relatie werkgever-...

lees meer

Ontwikkel je Persoonlijk leiderschap - leertraject (sessie 1)

Als je aan je zelfvertrouwen wilt werken, meer voldoening uit je carrière en leven wilt halen, meer pro-actief dan re-actief wilt optreden, dan is dit leertraject iets voor jou.

Onze unieke...

lees meer

Gedeeld of co-leiderschap (1): bouw mee aan de effectiviteit van je team !

Leiderschap is een instrument, een competentie om een project of organisatie te doen slagen, om energie te bundelen en om hindernissen die het doel in de weg staan tijdig aan te pakken. Het is een...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!