Nieuwsbrief

Maak de sprong naar industrie 4.0 !

De vierde industriële revolutie is in een enorme stroomversnelling geraakt.

Een aantal gelijktijdige technologische doorbraken op vlak van databehandeling, hyperconnectiviteit en evoluties in de vraag van de klant zijn hier de oorzaak van. De technologische versmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld heeft een impact op ongeveer alle disciplines, economieën en industrieën en op onze samenleving. We staan aan het begin van een revolutie die onze manier van leven, werken en omgaan met elkaar grondig aan het veranderen is. We hebben geen keuze: aanpassen en overleven!

Industrie 4.0 en de digitale transitie als een opportuniteit

Industrie 4.0 biedt heel wat opportuniteiten om een sterk en duurzaam economisch netwerk uit te bouwen, dat internationaal competitief is en zich kan aanpassen aan permanente veranderingen. Voor bestaande en nieuwe ondernemingen zijn er tal van mogelijkheden: kostenverlaging, extreme flexibiliteit, geïndividualiseerde massaproductie, nieuwe businessmodellen, …

Anderzijds doet deze digitale revolutie veel jobs verdwijnen, en weer evenveel nieuwe ontstaan. Reskilling is maatschappelijk noodzakelijk tijdens de transitie. De mogelijkheden voor de overgang naar een nieuwe baan worden in kaart gebracht voor werknemers wier job aan het verdwijnen is. De centrale vraag is: naar welk soort banen kunnen deze werknemers op een realistische manier worden omgeschoold ?

Beleid en de maatschappelijke rol van verschillende actoren

Het belang van de transitie kan niet genoeg benadrukt worden.

De Europese Commissie is zeer actief om de Europese industrie op de wereldkaart te plaatsen. Ook de Vlaamse overheid wil de industriële activiteit versterken en ondersteunen in deze transitie. Het vertrekpunt van beleid is meestal de ontwikkeling van technologie. Maar er is ook veel aandacht voor implementatie in de (kleine) bedrijven en de impact op skills, competenties en werkorganisatie.

Syntra Vlaanderen, bijvoorbeeld, organiseert tenders waarbinnen gemandateerde opleidingsinstellingen worden uitgenodigd om kortlopende opleidingen te organiseren die zelfstandigen, ondernemers, leidinggevenden en medewerkers van KMO’s informeren over innovaties in de ondernemerscontext. Aandacht gaat naar technologie, digitalisering of duurzaam ondernemen. In dit kader ontwikkelt Oxalis Consult haar Innovation PickUps.

Innovation PickUp

De Innovation PickUps geven je de unieke gelegenheid om te genieten van onze research met betrekking tot de nieuwste technologische, organisatorische en people ontwikkelingen. Ervaar zelf de evoluties binnen Learning & Development op SweetSpot.Works, onze digitale leerruimte. Neem een kijkje op onze kalender en schrijf in.

Exploring New Skills in a Digital World

op 05 en 12-09, of 02 en 09-10, of 08 en 15-11, of 05 en 12-12

Entrepreneur in the Amazing World of Technology

op 19 en 26-09, of 16 en 23-10, of 22 en 29-11, of 10 en 19-12

Happy Business, Better Business

op 01 en 08-10, of 19 en 26-11 (herhaling wegens grote succes)

Super: de vierde industriële revolutie is er !

Momentje ! de vierde industriële revolutie, zeg je ?  

Inderdaad. De drie eerdere industriële revoluties hebben de mens onafhankelijk gemaakt van de kracht van dieren en natuur,...

lees meer

GDPR

Beste Abonnee,

De nieuwe Europese privacywetgeving (General Data Protection of Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van kracht sinds 25 mei. De GDPR heeft als doel de rechten van...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!