Nieuwsbrief

Juli en augustus 2011

Oxalis haalt het Qfor-certificaat

Isabelle Stubbe en Philip Oosterlinck zijn verheugd u te mogen aankondigen dat Oxalis het Qfor- certificaat heeft behaald voor de pijlers advies en opleiding.
Dank aan onze klanten en partners !  Hun constructieve feedback laat ons toe te treden in een dynamiek van  continu leren, verbeteren en innoveren, steeds met het oog op het verhogen van de tevredenheid van onze klanten !

Oxalis is aanwezig op de VOV-beurs van 18-11-2011

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u uit te nodigen op onze presentatie en gesprekshoek op de VOV- beurs op 18 november 2011 a.s..
Hou alvast deze datum vrij! Wij verheugen ons om u op dit evenement te ontmoeten.

Thema van de nieuwsbrief: Sociale innovatie

Sociale innovatie is een hot item en staat hoog op de agenda van het Vlaams beleid en de Vlaamse sociale partners. Sociale innovatie moet leiden tot het verhogen van de productiviteit, het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en zorgen voor meer weerbare en ruimer inzetbare werknemers.

In ons artikel Wat is sociale innovatie ? (4) geven wij niet alleen een definitie, maar kaderen wij de sociale innovatie ook in de bredere context van  innovatie. In de rechterkolom  van onze nieuwsbrief vindt u artikels die sociale innovatie plaatsen tegenover fenomenen als de veranderde context voor bedrijven, de nieuwe mens en het nieuw psychologisch contract.

Deze mini-serie over sociale innovatie wordt vervolgd in toekomstige artikels. Sociale innovatie op organisatorisch niveau wordt ook verwerkt in onze opleidingen, advies en implementatie betreffende strategisch management en strategisch HRM. Wij bekijken sociale innovatie ook vanuit het standpunt van de klantentevredenheid en de dynamische beweging van voortdurend verbeteren, vernieuwen en innoveren met het oog op het verhogen van de klanten- én de medewerkerstevredenheid.

Wij wensen u veel leesplezier en een deugddoende vakantie !

Sociale innovatie en de veranderde context voor bedrijven (1).

Het begin van het derde millenium wordt gekenmerkt door "versnelling in de verandering en verruiming van de complexiteit en de turbulentie in de omgeving van de...

lees meer

Sociale innovatie en de nieuwe mens (2).

Wij maken een belangrijke verschuiving mee van het industriële tijdperk mee naar het informatietijdperk. Het informatietijdperk leidt de kenniseconomie in. Peter Drucker 1 , een...

lees meer

Sociale innovatie en het nieuw psychologisch contract (3).

De ondernemer moet ervan bewust zijn dat de relatie tussen de werkgever en de werknemer door de tijd heen grondig is gewijzigd. Wij behandelen achtereenvolgens: de evolutie van...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Wat is sociale innovatie ? (4)

Is sociale innovatie een hype ?
Wat houdt sociale innovatie eigenlijk in ?

lees meer