Nieuwsbrief |    HR in de business

De (r)evolutie van HR

Hoe kan je als personeelsmanager aantonen dat je afdeling een belangrijke bijdrage levert aan de business ?

De meest doeltreffende manier is zonder twijfel de invoering van een meetsysteem dat de invloed van je personeelsbeleid op de bedrijfsresultaten op een overtuigende manier aantoont.

Onze opleiding “Build the scorecard for your HR department” * leert je op een heel pragmatische wijze de HR scorecard op te bouwen vanuit de strategiekaart van je bedrijf. De kritische succesfactoren voor elk van de strategische thema’s vormen de basis om te meten indicatoren te bepalen en de acties en/of projecten te identificeren die voor het gewenste resultaat zullen zorgen.

Deze opleiding maakt de impact van HR meetbaar, geeft een HR-antwoord op de snelle veranderingen en scherpt je HR-competenties aan.

Maak de impact van HR meetbaar

Succesvolle bedrijven zijn erin geslaagd de impact van HR op de business te meten. In deze bedrijven maakt het personeelsbeleid integraal deel uit van het overkoepelend systeem dat het bedrijf gebruikt om de strategie te implementeren.

Van de meest gebruikte systemen zijn er twee, die de verschillen in de HR-praktijken het duidelijkst toelichten: het administratiemodel en het topprestatiemodel.

Het meest voorkomende en best gekende model is het “administratiemodel”. Hierbij levert de personeelsafdeling geen speciale inspanningen om de meest performante medewerkers te vinden of om de eigen werknemers op te leiden tot de best presterende. HR neemt mensen in dienst en betaalt ze.

Het topprestatiemodel daarentegen slaagt erin de link te leggen tussen het personeelsmanagement en de bedrijfsresultaten en de impact te meten.

Geef een HR-antwoord op de snelle veranderingen

De huidige economische context verandert razendsnel. Innovatie en snelheid van implementatie, steeds kortere doorlooptijden, een groeiende aandacht voor kwaliteit en continue focus op klantentevredenheid staan centraal. Kennis en competenties van de workforce worden een immateriƫle activa. Je spreekt over menselijk kapitaal.

Met de feedback van de klanten en het inzicht in de sterkten en zwakten van de interne processen kunnen we aan de slag gaan om de noodzakelijke verbeteringen in te voeren.

Het grote gevaar bestaat er echter in dat verbeteringsprojecten op gang gebracht worden of workshops georganiseerd rond thema’s, die niet onmiddellijk de bedrijfsstrategie ondersteunen. En beschikt de onderneming daarnaast wel over de workforce die de vaardigheden en het inzicht heeft om deze strategische projecten tot een succesvolle implementatie te leiden?

Het is duidelijk dat de personeelsfunctie hier een cruciale rol speelt. De personeelsafdeling wint nog aan belang als het erop aankomt om ook de toekomstige noden aan geschoold personeel in kaart te brengen voor projecten, die zich op termijn aandienen.

Scherp je HR-competenties aan

De uitdaging bestaat erin om HR zo veel mogelijk in de business te integreren en de workforce zo flexibel en autonoom te maken dat HR tijd vrijmaakt om strategisch mee te denken met de business.

Deze opleiding gebruikt de digitale ruimte als bijkomende ondersteuning van de life sessies met groepsgesprekken en besprekingen van de taken die de deelnemer heeft uitgewerkt.

Thomas Haerick en Isabelle Stubbe

* Je kan inschrijven tot 27-09-2019. Het aantal deelnemers is beperkt.

Strategisch HRM: Business wise thinking, a new skill 1/4

Mensen maken het verschil. Ondernemers zijn zich hoe langer hoe meer bewust dat de kennis, kunde en vaardigheden, de attitude van hun medewerkers cruciaal zijn voor hun business. Het gaat zelfs...

lees meer

Strategisch HRM, het antwoord op snelle veranderingen 2/4

Strategisch HRM veronderstelt dat mensen een cruciale bijdrage leveren aan de resultaten van je onderneming door hun kennis, kunde en vaardigheden. Samen vormen ze het menselijk kapitaal.

lees meer

Strategisch HRM: Pas je HR-cyclus aan 3/4

Naast de verticale afstemming, stem je ook best de HR-cyclussen horizontaal op elkaar af. Je onderscheidt 2 HR-cyclussen: de grote en de kleine.

lees meer

Strategisch HRM en Strategisch Verandermanagement 4/4

Sterke HR-praktijken zijn de HR-praktijken die op elkaar afgestemd zijn, zowel vertikaal, horizontaal als in de tijd.

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!