Nieuwsbrief |    November en december 2011

De factor mens bij het falen van overnames en fusies.

Factor MensOnderzoek van Cartwright en Cooper (1992) toont aan dat één derde tot de helft van de mislukte fusies te wijten zijn aan personeelsproblemen. Een studie van PricewaterhouseCoopers (verschenen in Fortis Business Focus nr 2- summer 2005) toont aan dat 70 % van de overnames en fusies falen door menselijke aangelegenheden.

Uit onderzoek bij 179 gefuseerde of overgenomen organisaties ( Van Raes J., Vanbeselaere N., De Witte H. en Boen F. , 2009 ) bleek dat slechts 30 % van deze organisaties erin geslaagd was om de verschillende personeelsgroepen vlot te integreren. Als belangrijkste oorzaken voor het falen van de fusieoperatie gaf het management aan te weinig oog gehad te hebben voor de problemen van het personeel, een gebrekkige communicatie te hebben gevoerd, en geen rekening te hebben gehouden met de verschillen in organisatiecultuur. P&OActueel illustreert deze onderzoeksresultaten aan de hand van het artikel " Bedrijven negeren zachte kant bij overnames." (2010).

In onze artikels over Overname en fusie ( in de rechterkolom )  bespreken wij de menselijke factor en  de belangrijkste psychologische processen die aan de grondslag liggen van het falen van een fusieoperatie: de bedreiging van het zelfbeeld, de schending van het psychologisch contract, de idealisering van het verleden en de cultuurschok.

Meer dan 120 topmanagers (Van Raes J., Vanbeselaere N., De Witte H. en Boen F., 2009 ) vinden dat de bekwaamheid om de oorspronkelijke bedrijven tot een nieuw geheel te integreren veel bepalender is voor het succes van de fusie dan de prijs die voor het ander bedrijf is betaald. De slaagkans van een fusie is veel groter als het management rekening houdt met de psychologische processen die personeelsleden doormaken en met een gepaste aanpak daarop inspeelt.

Het artikel "Clear2Pay viert tiende verjaardag met derde overname van 2011." illustreert duidelijk dat overnames succesvol kunnen zijn mits het management ook voldoende tijd besteedt aan het HR-gebeuren. Clear2Pay volgt een vast uitgestippelde  HR-methodiek die zijn vruchten afwerpt. Met het artikel " Eerste sanering bij groeibedrijf Studio 100. " tonen wij aan dat herstructureringen en ontslagen soms onvermijdelijk zijn na een overname en aan de basis liggen van 'fusiepaniek' bij de medewerkers. Intenties tot fusie kunnen ook afspringen in de voorbereidende fase zoals het geval is met het advocatenkantoor Stibbe en zijn Britse fusiepartner. Wanneer de struikelblokken voor een fusie te groot zijn, is het beter om de fusie tijdig af te blazen.

Onze ervaring bevestigt de resultaten van de bovenvernoemde onderzoeken en artikels. Wanneer wij vaststellen dat de cultuurschok te groot zou  zijn,  dan gaan wij na in welke mate beide partijen bereid zijn om naar elkaar toe te groeien en een gemeenschappelijke en gedeelde visie kunnen ontplooien. Beide partijen moeten ook nagaan in welke mate zij hier nog een economisch voordeel uit kunnen halen.  Integratiekosten  kunnen immers hoog oplopen en zijn moeilijk vooraf inschatbaar. Wij kunnen bedrijven helpen bij de analyse van de bedrijfscultuur en het opstellen van een fusieplan voor de menselijke factor om de slaagkans van de fusie of de overname te kunnen inschatten en te verhogen. Wij begeleiden bedrijven in het fusieproces, voor, tijdens en na de fusie.

In een volgende editie bekijken wij welke maatregelen het management kan nemen om een fusie of overname meer verteerbaar te maken voor het personeel.

 

Overname en fusie (2): Organisatiebinding

Personeelsleden met een sterke organisatiebinding blijken beter te presteren en de organisatie minder snel te verlaten. Organisatiebinding heeft een sterk positieve invloed op arbeidstevredenheid...

lees meer

Overname en fusie (3): de fusie bedreigt het zelfbeeld van de medewerker

Bij een fusie zijn er drie oorzaken waarom de organisatiebinding bij de medewerkers ( vooral van de overgenomen organisatie) daalt. De verdwijning van de vroegere organisatie bedreigt aanzienlijk...

lees meer

Overname en fusie (4): de schending van het psychologisch contract

Bij een fusie zijn er drie oorzaken waarom de organisatiebinding bij de medewerkers ( vooral van de overgenomen organisatie) daalt. De verdwijning van de vroegere organisatie bedreigt aanzienlijk...

lees meer

Overname en fusie (5): de idealisering van het verleden

Bij een fusie zijn er drie oorzaken waarom de organisatiebinding bij de medewerkers ( vooral van de overgenomen organisatie) daalt. De verdwijning van de vroegere organisatie bedreigt aanzienlijk...

lees meer

Overname en fusie (6): de cultuurschok

Organisaties hebben net als mensen een eigen karakter, een eigen structuur en cultuur die vrij constant zijn en zorgen voor richting en houvast. In zijn definitie beschrijft Schein (1991) de...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Bedrijven negeren zachte kant bij overnames. - P&OActueel , 12 februari 2010

Managers hechten bij fusies minder belang aan de zachte kant van het samengaan, dan externe analisten die de bedrijven volgen. Dat blijkt uit onderzoek van Hay Group...

lees meer

Clear2Pay viert tiende verjaardag met derde overname van 2011.

Softwarebedrijf focust op betalingen als kloppend hart van de banksector. Een ondernemer ziet kansen in elke crisis. Maar wat als de financiële wereld brandt en banken...

lees meer

Eerste sanering bij groeibedrijf Studio 100

Krimp in personeelsbestand nodig om rentabiliteit op lange termijn te vrijwaren. De entertainmentgroep Studio 100, bekend van populaire kinderprogramma's als '...

lees meer

Britse partner advocaten Stibbe haakt af.

Onenigheid over fusie breekt alliantie zuur op. Stibbe, een vooraanstaand advocatenkantoor in de Benelux, moet het voortaan stellen zonder de Britse alliantiepartner...

lees meer