Nieuwsbrief |    Loopbaancheques voor werknemer of zelfstandige

Blijf niet bij de pakken zitten: neem je loopbaan in handen!

Iedereen stelt wel eens zijn professionele keuze in vraag. Is dit de job van mijn dromen? Wil ik deze job voor de rest van mijn leven doen ? Wil ik een nieuwe functie bij mijn huidige werkgever ? Wil ik meer tijd hebben voor mijn gezin en deeltijds gaan werken ? Hoe wil ik mijn loopbaan als zelfstandige inrichten ?

Of je bent misschien op zoek naar een oplossing voor de knelpunten in je huidige job. Of je wilt opnieuw gaan studeren om je verder te ontwikkelen. Of je loopt telkens weer ergens tegenaan. Of misschien wil je gewoon bevestiging dat je prima in je job zit !

Intussen weet je dat je langer en ...  waarschijnlijk ook anders zal moeten werken. Dan wil je natuurlijk wel even stilstaan bij je loopbaan en vooruit blikken hoe je eigenlijk je duurzame inzetbaarheid het beste aanpakt ... 

Deze zoektocht naar je persoonlijke waarden, competenties, wensen en ambities is best wel moeilijk. Je weet eigenlijk niet goed hoe je dit moet aanpakken. Dan is loopbaanbegeleiding een mooie oplossing voor jou. Onder deskundige begeleiding ga je op zoek naar een duidelijk antwoord op drie fundamentele vragen in je loopbaan: 

  • wie ben ik ?
  • wat kan ik ?
  • wat wil ik ?

Je krijgt een duidelijk zicht op wat je reeds in je rugzakje hebt, je portfolio. Maar natuurlijk stel je je de vraag welke acties je moet ondernemen om je doel te bereiken. Dan hebben we het over je Persoonlijk OntwikkelingsPlan. 

Loopbaanbegeleiding is een gestructureerd en weldoordacht proces om je te helpen loopbaancompetenties te ontwikkelen:

  • zelfinzicht en zelfbewustzijn
  • zicht op eigen sterkten en zwakten, motivaties en waarden
  • balans tussen werk en privé
  • persoonlijk ontwikkelingsplan vormgeven
  • bewuste keuzes maken in je loopbaan

Je verwerft inzicht in de rode draad van je loopbaan, in de richting die je aan je levensloopbaan kunt geven en je maakt bewuste keuzes om de richting op te gaan die je zelf wilt.

Via loopbaancheques subsidieert de Vlaamse Overheid loopbaanbegeleiding voor werknemers én zelfstandigen. Het is een win-win situatie voor veel betrokken partijen, en niet in het minst voor de werknemer, de zelfstandige, de werkgever, hun gezinnen en families, de maatschappij in zijn geheel.

Oxalis consulting & Development is erkend dienstencentrum Loopbaanbegeleiding 

Klik op deze link voor meer info

 

Een Belg op drie vreest niet meer te kunnen voldoen aan verwachtingen werkgever

Bijna negen werknemers op tien stellen vast dat de verwachtingen van werkgevers rond capaciteiten en competenties hoger zijn dan vijf jaar geleden. Bedrijven willen dat werknemers vooral hun...

lees meer

Is gelijk welke job beter dan geen job? Overkwalificatie in beeld gebracht

In veel organisaties leeft het idee dat het aanwerven van overgekwalificeerde sollicitanten geen goede zaak is. Zo was er bijvoorbeeld in 1996 in de Verenigde Staten een veelbesproken rechtszaak...

lees meer

Helft werknemers vindt job mentaal te belastend om te werken tot pensioen

Bijna 1 op de 2 Belgische werknemers geeft aan zijn job mentaal te belastend te vinden om te blijven werken tot aan de wettelijke pensioenleeftijd. En bijna 1 op de 3 vindt zijn job fysiek te...

lees meer

Werkgevers moeten focussen op competenties

Dat België faalt in het benutten van de talenten van migranten is nu in detail aangetoond in een officiële studie. Brussel en Wallonië doen het nog slechter dan Vlaanderen. De studie roept de...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!