Nieuwsbrief |    Week van de Bedrijfsoverdracht 2013

Bedrijfsoverdracht ... de cijfers voorbij. Omgaan met het menselijke aspect

Isabelle Stubbe komt uit een "verschillende-generaties-oude" ondernemersfamilie en heeft zelf twee overnames meegemaakt in de familiale KMO, die actief was in de bouwsector.

De eerste overname is mislukt door jarenlange conflicten en een totaal gebrek aan inzicht in het overdrachtsproces. Deze overdracht is gereduceerd tot een zuiver juridische en cijfermatige transactie.

De tweede was succesvol, maar kwam te laat. Deze ging verder dan de cijfers. Interne organisatie, bedrijfscultuur en mensen zijn mee in rekening gebracht en hebben geparticipeerd aan dit ontwikkelings- en groeitraject.

Isabelle heeft tijdens een aantal begeleidingen van bedrijfsoverdrachten onderzoek gedaan, waar ze telkens weer stootte op een aantal zwakke punten van de te koop gestelde KMO's. De business waren o.a. te afhankelijk van de zaakvoerders, de verkoopwaarde te hoog en onrealistisch, structuren en menselijk kapitaal veronachtzaamd... Aan de hand van deze en andere bevindigingen heeft ze een systematiek opgebouwd om de bedrijven verkoops- of overdrachtsklaar te maken, nog voor actief aan verkoop of overdracht wordt gedacht, met onmiddellijk resultaat en rendement voor business, zaakvoerder en medewerkers.

Als ervaringsdeskundige en expert weet Isabelle Stubbe precies welke rol te spelen op welk moment en slaagt erin een plaats te geven aan alle actoren.

U kunt een beroep doen op haar als adviseur, nog voor u ook maar actief aan overdracht denkt, om uw bedrijf te optimaliseren en te professionaliseren. Het rendement van uw bedrijf stijgt, mensen worden menselijk kapitaal en intussen staat u al flink ver in het proces van de bedrijfsoverdracht.

Als coach bedrijfsoverdracht begeleidt ze het menselijke aspect, helpt ze u afstand te nemen en na te denken over een nieuwe rol, conflicten op te lossen, samen naar de beste oplossing te zoeken.

Activiteiten tijdens de Week van de bedrijfsoverdracht, 21 tot en met 25 oktober 2013:

Maandag 21 oktober - Bedrijfsoverdracht: een kwestie van cijfers of de cijfers voorbij ? - EROV, Gent

Donderdag 24 oktober - Meet & Greet erkend dienstverlener bedrijfsoverdracht- Agentschap Ondernemen, Beurs Ondernemen-Flanders Expo, Gent

Vooraf inschrijven is verplicht.

Voor wie ?

  • ondernemers die nog niet weten hoe ze de overdracht zullen aanpakken
  • ondernemersfamilies die intern willen overdragen
  • ondernemersfamilies die willen voorbereiden op de verkoop van de onderneming

Erkend dienstverlener KMO-portefeuille

DV.A200260 - optimalisatie en overdrachtsklaar maken van het bedrijf

DV.S200261 - overdrachtsplan

DV.C212986 - coaching en coördinatie bij bedrijfsoverdracht

Vergrijzing probleem voor opvolging Vlaamse bedrijven

De Vlaamse economie wordt geconfronteerd met een belangrijke vergrijzing aan de leiding van de kleine en middelgrote ondernemingen. Indien er geen oplossing komt voor dat problemen, dreigt een...

lees meer

Profielinterview Baker Tilly Berk: “Bedrijfsoverdracht is bepalend voor de toekomst”

Met een wetenschappelijke poot via de leerstoel op Nyenrode en jarenlange ervaring bij familiebedrijven, geldt Baker Tilly Berk als een van de topspecialisten op dit gebied. Partner Stefan Jansen...

lees meer

Generatiewissel grootste zorg van familiebedrijven

De regeling rond de opvolging en het aantrekken en behouden van de juiste talenten zijn de grootste interne uitdaging voor familiebedrijven. Maar ook de algemene economische situatie, de...

lees meer

Ruzie in familie Lacoste leidt tot verkoop bedrijf

Het Franse kledingicoon Lacoste komt na een machtsstrijd tussen de erfgenamen van de oprichter in handen van de Zwitserse retailgroep Maus Frères. Die had al 35 procent...

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!

Overname en fusie (6): de cultuurschok

Organisaties hebben net als mensen een eigen karakter, een eigen structuur en cultuur die vrij constant zijn en zorgen voor richting en houvast. In zijn definitie beschrijft Schein (1991) de...

lees meer

Overname ( 8 ) : De rollen van de HR-expert bij de overnamebegeleiding.

Zoals reeds aangehaald in vorig artikel is de betrokkenheid van de HR-expert mogelijk op verschillende niveaus en momenten van het beleid. Zijn strategische impact wordt groter als hij reeds vroeg...

lees meer