Nieuwsbrief

April en mei 2011

Kwaliteitsmanagement en strategisch HRM zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om dit te visualiseren maken wij gebruik van het beeld van een ééncellige tweeling. Wanneer een bedrijf of een organisatie opteert om een strategie van excellentie te volgen, het zij op vlak van processen, producten of diensten aan de klant, zullen de HR-filosofie, -waarden en -beleid zich volledig modelleren  op de organisatiestrategie. Deze gaan de organisatiestrategie ondersteunen en versterken.

Deze HR-filosofie, -waarden en -beleid liggen meteen ook aan de grondslag van de keuze voor een bepaalde HR-strategie, met de daarmee samenhangende HR-programma's, - praktijken en -processen. Het zijn de strategische keuzes van de onderneming / organisatie die de gewenste HR-praktijken en de juiste fit tussen de organisatie en medewerker bepalen. Verschillende strategische keuzes en value propositions van de organisatie vereisen ook andere werkstructuren.

In heel dit project duikt het concept van de "HR-speler" op. Dit concept impliceert dat de HR-specialist, om een meerwaarde te kunnen bieden aan de uitvoering van de strategie van de onderneming/organisatie aan een aantal eisen moet voldoen. Hij / zij moet een heel grondige kennis hebben van de business en de HR-fundamenten, maar moet ook weten hoe hij  / zij de HR-instrumenten moet inzetten om de bedrijfscultuur en de strategische competenties te veranderen door een effectieve en efficiënte ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de organisatie. Maar er is meer, de HR-speler blijft niet aan de rand staan kijken, maar is zelf betrokken in het gebeuren. Hij / zij speelt een actieve rol en draagt effectief bij aan het project.

De "HR-player" vervult in heel het project van kwaliteitsmanagement verschillende rollen: de leidinggevende in zijn eigen voorbeeldfunctie, het geweten van de organisatie of de bewaker die nagaat of men doet wat men zegt, de facilitator van de verandering die de juiste mensen met elkaar in contact brengt, de bouwer van de aangepaste HR-programma's, -praktijken  en -processen, de architect van een cultuur en structuur die overeenstemmen met de organisatiestrategie, en de coach die de juiste vragen stelt en als klankbord functioneert voor de ondernemer.

In onze twee artikels in de rechterkolom belichten wij 2 specifieke rollen van de HR-player: artikel 4 analyseert de rol van de HR-coach, artikel 5 die van de HR-architect. Lees ook onze andere artikels over het onderwerp. U kan deze terugvinden op onze website onder de rubriek "nieuws en artikels".

Daarop volgend vindt u het artikel "Vier McKinsey principes voor goede HR Analytics". Dit artikel introduceert HR-analytics, die belangrijke informatie bevatten om knelpunten of opportuniteiten in de organisatie te identificeren. Deze inzichten vragen dat ondernemer en HR samenwerken om de fundamentele oorzaken van problemen aan te pakken. In onze case is de informatie over verzuim, arbeidsongevallen en klachten van klanten de concrete aanleiding geweest voor het VCA-project.

Het artikel "Strategie werkt niet"  onderstreept het belang van een goede en doordachte strategie-oefening. De link tussen bedrijfsstrategie en de HR-strategie is van wezenlijk belang om tot succesvolle resultaten te komen.

Het laatste artikel "Lessen van een falende verandermanager" is interessant in dat opzicht dat onze communicatie over het VCA-project  niet ging over "change", maar over " veiligheid, gezondheid en welzijn " voor al onze medewerkers.  Vanaf het begin zijn wij in dialoog getreden met de medewerkers, hebben hen bij het project betrokken en zijn wij aanmoedigend en niet straffend opgetreden. De ondernemer en ikzelf hebben ons zelf volledig en actief geëngageerd in het hele gebeuren.

Deze drie artikels ondersteunen onze stelling dat kwaliteits- en HR-management zich als een ééncellige tweeling voordoen.

Heeft u een vraag over dit onderwerp, aarzelt u niet deze in te sturen via info [at] oxalisconsult [dot] be

Wij beantwoorden u zo snel mogelijk per mail. Uw vraag wordt later volledig anoniem en niet herkenbaar op onze website geplaatst en behandeld.

Wenst u een afspraak om een aantal onderwerpen te bespreken, stuurt u zeker een mail via info [at] oxalisconsult [dot] be

Waarom gedragen kwaliteits- en HR- management zich als een ééncellige tweeling ? Wat vertelt de vakliteratuur hierover ? (4)

De rol van HR is de onderneming / organisatie te helpen een winnende organisatie te worden. Om dit te bereiken speelt, volgens Beatty en Schneier (1996 ) , de HR expert...

lees meer

Waarom gedragen kwaliteits- en HR-management zich als een ééncellige tweeling ? Wat vertelt de literatuur hierover ? (5)

De HR-architect zal gepaste ingrepen in de domeinen van de bedrijfsprocessen, de middelen en de medewerkers aanbevelen om de gewenste resultaten voor de klanten, de financiën en...

lees meer

Vier McKinsey principes voor goede HR Analytics. - P&Oactueel, 24 maart 2011

Het gebeurt niet vaak dat McKinsey zich tot de HR community richt en bij uitbreiding al helemaal niet over HR Analytics. Het geeft aan dat het belang van sterke HR...

lees meer

Strategie werkt niet. - HR Square, 25 maart 2011

Bedrijven grijpen lukraak groeikansen zonder een stevig kader dat vastlegt welke opportuniteiten tot duurzaam succes leiden. Maar ook een gebrek aan differentiatie en focus...

lees meer

Lessen van een falende verandermanager. - P&Oactueel, 01 maart 2011

Vrijwel altijd roepen veranderingen weerstand op. Hoe moet een verandermanager hiermee omgaan?

lees meer

Advies of consult? Contacteer ons!