"Loopbaanbegeleiding met loopbaancheques"

Follow us
  • li
  • tw
  • rss

Opleiding en kennisuitwisseling behoren tot één van de drie pijlers van onze missie en maken integraal deel uit van onze visie. Ons doel is:

  • het verspreiden van de kennis en ervaring door opleiding, publicaties, website, instrumenten
  • een brug vormen tussen de academische wereld en de bedrijfswereld en omgekeerd
  • open staan voor de kennis en ervaring van de ondernemer en zijn medewerkers

Wij werken zoveel mogelijk op maat. Wij trachten de realiteit van de deelnemer zoveel mogelijk te integreren in de cursus, zonder de algemene waarde van de cursus uit het oog te verliezen. Theorie en concrete oefeningen wisselen elkaar af. Wij moedigen de interactie tussen de verschillende deelnemers aan om een aangename en stimulerende leeromgeving te bevorderen. Wij integreren ook de nieuwste inzichten uit de innovatieve arbeidsorganisatie, de biosystemiek, de positieve psychologie en de neurocognitieve gedragswetenschappen.