Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie & Teamontwikkeling

Aanpassen is de enige manier om te overleven in snel veranderende omgevingen. Evolutie is het nieuwe gewoon.
Afhankelijk van de situatie zal de ontwikkeling in de volledige organisatie of binnen je team(s) plaats vinden.

Onze visie op organisaties & teams

We helpen droomondernemingen realiseren, waar het goed toeven is voor iedereen en waar iedereen beter van wordt. We creëren aanpassingsvermogen in een snel veranderende omgeving met ruimte voor verbetering en innovatie. We ontwikkelen leiderschap en intrapreneurship, met oog voor participatie en co-creatie.  

We helpen werkomgevingen ontwerpen, waar mensen zich betrokken voelen. Die mensen inspireren om hun talenten te gebruiken en hen aan het eind van de dag een gevoel van voldoening en tevredenheid te geven. Ons logo is niet voor niets het klavertjevier, de geluksbrenger. Smarter Business is Better Business. Daar gaan we voor !

The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. - Albert Einstein

De kracht van beproefde en (wetenschappelijk) onderbouwde methodes

Werk slimmer, sneller en met meer voldoening

We ontwikkelen de wendbaarheid, de veerkracht, het welbevinden en het lerend vermogen in je organisatie en je teams.

Wendbare interne organisatie

Organiseer je processen op een flexibele manier. Zo kan je snel en gemakkelijk aanpassen aan veranderingen in je ecosysteem. Het operationele functioneert niet alleen beter en sneller, maar je medewerkers werken ook meer oplossingsgericht en met minder stress. Je verhoogt hun inzetbaarheid en creërert ontwikkelingsmogelijkheden. Je start een dynamiek op van continu verbeteren en vernieuwen. Je klant krijgt precies wat hij wil en je medewerker haalt meer voldoening uit zijn werk. 

Wendbare interne organisatie

Wendbare interne organisatie

Architectenkantoor - Toepassing van wendbaar organiseren met het oog op groei. Doel: operationele processen optimaliseren, werkdruk verlagen; inzetbaarheid van de medewerkers verhogen; doorgroeimogelijkheden voorzien; de continuïteit van de activiteit verzekeren; een talentpool aanleggen als antwoord op de arbeidskrapte. 

Werkplekoptimalisatie

Weg met slordige en gevaarlijke werkplekken, verloren en beschadigde gereedschappen ! Medewerkers leren zorg en aandacht besteden aan hun werkomgeving, beter samenwerken en goede afspraken nakomen. Visueel management helpt hen verantwoordelijkheid op te nemen voor de orde, veiligheid en gezondheid op hun werkplek. We werken heel praktisch. Metingen maken de resultaten zichtbaar en tastbaar voor iedereen. Je oogst betrokkenheid, meer eerbied en minder verspilling. Iedereen wordt er beter van, ook je klant.

Werkplekoptimalisatie

Werkplekoptimalisatie

Maakbedrijf  in staalsector - Toepassing van de 5S-methode (leanmanagement) in het atelier. Foto van de eindmeting.

Quick response manufacturing

Met Quick Reponse Manufacturing (QRM) slaag je erin de kostprijs van je productie op een gestructureerde manier te verminderen.

Het doel is om van de eerste keer goed te produceren binnen de afgesproken tijd.  Meestal gaat dit gepaard met het introduceren van meer autonomie voor je teams. Het resultaat? Minder verspilling en meer leverbetrouwbaarheid voor je klant. Je scoort meerder keren goed: je klant is tevreden, je medewerker is meer gemotiveerd en tevreden en je bespaart kosten. 

Ik wil meer weten

Welke interventie is mogelijk ?

Neem gerust contact op.

Neem je verandering in handen en werk aan competenties en gedrag

Transities

We ontwerpen transities als leerprocessen. Je leert beter organiseren, anders denken en slimmer  handelen. Transities kunnen verschillende vormen aannemen: een bedrijfsoverdracht, een transitietraject of de digitalisering van processen.

Bedrijfsoverdracht

Denk je eraan om het roer over te laten ? Met ons zet je in op de professionele begeleiding van de (familiale) bedrijfsoverdracht met focus op de organisationele, emotionele en familiale aspecten van de overdracht. Je kunt vertrouwen op een goed voorbereide en geleidelijke generatiewissel. Je bouwt verder op de aanwezige kennis en de bestaande professionele netwerken. Jobs worden gedesigned in functie van de noden en de talenten. Je geeft ten slotte ook een boost aan je business door het management verder te professionaliseren en in te zetten op talent, diversiteit en complementariteit. 

Transitietraject

Voor ons gaat het niet over change, maar over transformationeel leren. Je leert anders denken, voelen en handelen. Bij de start sluiten we trouwens een leercontract af om de gedragsverandering te visualiseren en te kunnen meten.  We verduidelijken de urgentie van de situatie en de betekenis van de gewenste toekomst. We besteden veel aandacht aan de creatie van een context, die de verandering gemakkelijker maakt. We zorgen ervoor dat de interne organisatie geen remmende factor wordt en dat de mensen over de nodige autonomie, competentie en verbondenheid beschikken om te kunnen veranderen.  

Digitalisering

Operationele processen zijn de hoeksteen van je business. Door de juiste digitale tools te gebruiken, kan je de klantvriendelijkheid, de efficiëntie, het competitief voordeel van je onderneming een flinke boost geven... op voorwaarde dat je processen goed functioneren. We brengen processtromen, taken en hun onderlinge samenhang, informatiestromen, procedures en kwaliteitscriteria visueel en inzichtelijk in kaart. Je krijgt een beter zicht aan welke eisen de digitale tools moeten beantwoorden. Je lost dus eerst de blokkades, de ontbrekende of dubbele schakels op en dan pas ga je digitaliseren.

Licht je organisatie of je team door

Een greep uit onze tools

Jouw situatie zal bepalen welke scan we zullen aanwenden. Elke scan geeft je inzicht in een aantal cruciale aspecten van je organisatie of je team.

Organisaties

Hiermee komen een aantal aandachtspunten naar boven:

  • hoe je organisatie in het algemeen functioneert. Dit assessment legt disfunctioneringen binnen de processen en de overlegstructuur bloot.
  • welke knelpunten het welbevinden van je medewerkers in de weg staan, zoals stresshaarden, onevenwichtigen balans taken en bevoegdheden, te hoge werkdruk, enz
  • de kenmerken van de bedrijfscultuur in het algemeen of binnen specifieke afdelingen of teams

Deze aandachtspunten kunnen een aangrijpingspunt zijn om gerichte verbeteracties uit te voeren.

Teams

Je krijgt informatie over:

  • de mate waarin een team efficiënt en effectief is, een duidelijk doel heeft, expliciete taken, transparante processen en constructieve relaties
  • de manier waarop je team is ingericht en hoe de operationele teamorganisatie in elkaar zit. Zijn de taken samenhangend ? Hoe zijn ze onderling verdeeld ? hoe gebeurt de coördinatie van de taken ? 

Knelpunten kunnen heel gericht aangepakt worden. We gebruiken deze scans ook in opleidingen en teamontwikkelingstrajecten.

Werkbaarheidscheque

Een werkbare job is een job waarvan je niet ziek wordt. Integendeel, zo'n job motiveert je, biedt je leermogelijkheden en voldoende ruimte voor je privé- en gezinsleven. Als je onderneming aandacht heeft voor werkbaar werk en het mentale welzijn van je medewerkers, dan ontstaat een win-winsituatie waar iedereen beter van wordt. 

VLAIO - Werkbaarheidscheque

VLAIO - Werkbaarheidscheque

Met de werkbaarheidscheque kan je tot 10.000 € steun krijgen voor advies, begeleiding en opleiding om de knelpunten rond werkbaar werk in je eigen organisatie in kaart te brengen en aan te pakken. 
Heb je het plafond binnen de KMO-portefeuille bereikt, dan kun je een verhoging krijgen met maximum 5.000 € voor acties rond werkbaar werk.

Op de website van VLAIO vind je meer informatie over de werkbaarheidscheque.

Vraag je werkbaarheidscheque aan

Enkele voorbeelden van acties rond werkbaar werk zijn een plan voor een beter welbevinden op de werkvloer of voor een duurzaam telewerkbeleid.