Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze Oplossingen

Wij begeleiden professionals, teams en organisaties in hun groei en ontwikkeling naar duurzaam succes.

Betrokken medewerkers

Bouwstenen voor duurzaamheid

We begeleiden je organisatie op weg naar duurzaamheid. 4 SDG's staan bij ons centraal: gezondheid en well-being, levenslang leren, diversiteit en inclusie, kwaliteitsvol werk en groei. Een greep uit de trajecten die we reeds uitvoerden: cultuurverandering met focus op innovatie, intrapreneurship, leren en feedback, leiderschap...; welzijn en preventie van stress en burn-out; werkbaar werk en kwaliteitsvolle jobs; talentmanagement.   

Teamontwikkeling

Ook op teamniveau kan je succesvol actie ondernemen rond de SDG's Health & Well-being, Life Long Learning, Diversity & Inclusion, Decent Work & Economic Growth. Rond welke thema's hebben we al gewerkt ? de waarden van het team verduidelijken, innovatie- & intrapreneurship introduceren, de teameffectiviteit en -efficiëntie verhogen, de inzetbaarheid en de continuïteit van de teamactiviteit verbeteren,  talent en complementariteit implementeren. 

Persoonlijke ontwikkeling

Als je binnen je onderneming naar duurzaamheid streeft, is het perfect mogelijk om ook op het niveau van de individuele medewerker te werken.

Elke medewerker reageert op een unieke manier op zijn omgeving. Maatwerk is bijgevolg aangewezen. Zo'n individuele interventie verhoogt diversiteit en complementariteit, duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit. Zo biedt je ook een antwoord op de schaarste van de arbeidsmarkt.

Wij begeleiden ondernemingen, teams en professionals in hun groei en ontwikkeling naar duurzaam succes.

Strategie

Onze oplossingen en expertise

Strategisch Plan

Een strategie-oefening is essentieel als je de marktpositie van je onderneming scherp wilt stellen.

Wij doorlopen samen met jou dit proces met als resultaat: een duidelijke en gedragen strategie, expliciete Kritische Succes Factoren en Kritische Performance Indicatoren, een concreet actieplan ... én een business die relevant blijft. Onze efficiënte workshops geven jou en je medewerkers een unieke kans om samen na te denken over de strategie en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het succes van je onderneming.

Business Model & Innovation

Om een nieuwe business of een nieuw product/dienst te ontwikkelen heb je een goed business model nodig.

Tijdens onze workshops vertrekken we van je aanbod en de betekenis ervan voor de klant, hoe je daarmee geld kunt verdienen en hoe efficiënt je onderneming is om dat aanbod af te leveren. Bij innovatie zoomen we eerst in op de trends, de markt, de industrie en de macro-economie alvorens we onze aandacht op je business richten. Samen met jou werken we het nieuwe business model uit. Afhankelijk van je vraag helpen we je een goed onderbouwd financieel plan uit te werken.

 

Service Design

Maak het verschil met je concurrenten en zorg voor een positieve klantenervaring. Klanten vinden het fijn om in de watten gelegd te worden. Maar, hoe doe je dat en dan nog op een rendabele manier? 

Tijdens onze workshops plaatsen we je klant centraal. Vanuit dit perspectief verbeteren en innoveren we samen met jou je diensten om er een aangename beleving van te maken, die blijft 'plakken' bij je klant en die voor herhaling vatbaar is. Je creëert een nieuw serviceconcept. Je test het uit. Je ontwikkelt uiteindelijk een blauwdruk en een roadmap om het uit te rollen.

Bedrijfsoverdracht

Denk je eraan om het roer over te laten ? 

Met ons zet je in op een professionele (familiale) bedrijfsoverdracht. Wij helpen je omgaan met de emotionele en familiale aspecten van de overdracht, het management professionaliseren, je business klaarmaken voor de overdracht. Wij hebben eerbied voor wat was en zal komen. Wij creëren ruimte voor dialoog en participatie. Wij helpen om je professionele netwerken en knowhow te verankeren. We hebben oog voor het behoud van jobs.

Change

Evolutie is de regel. Onze veranderingstrajecten zijn gedesigned als leerprocessen. Wij leren je anders denken, voelen en handelen. We besteden veel aandacht aan een context, die de evolutie mogelijk maakt. Structuur en systemen richten we flexibel in en houden rekening met de psychologische basisbehoeften van de mens: autonomie, competentie, verbondenheid, maar ook betekenis en fairness. We focussen op betrokkenheid, eigenaarschap en resultaat. Op het einde van de rit kom je uit op een duurzame en meetbare gedragsverandering. 

Wij begeleiden ondernemingen, teams en professionals in hun groei en ontwikkeling naar duurzaam succes.

Operationele Excellentie

Onze beproefde en (wetenschappelijk) onderbouwde methodes

Innovatieve arbeidsorganisatie

Wil je snel en wendbaar ondernemen?

Dan is Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) misschien iets voor jou. Met IAO organiseren we flexibele structuren en systemen, die jouw blik richten op de klant en de markt, op je medewerker en zijn activiteit, op kennis en deskundigheid. Je onderneming functioneert beter en sneller met meer autonomie voor je medewerkers en je teams. Je ontwikkelt hun vaardigheden en verhoogt hun inzetbaarheid. Je focus op de klant loont dubbel, want je levert af precies wat de klant wil en je medewerker haalt meer voldoening uit zijn werk. 

Quick Response Manufacturing

Meer klantentevredenheid met minder productiekosten. Welke ondernemer is hier niet op uit ?

Met Quick Reponse Manufacturing (QRM) helpen we je om de kostprijs van je productie op een gestructureerde manier te verminderen. Het doel is: van de eerste keer goed produceren binnen de afgesproken tijd.  Meestal gaat dit gepaard met het introduceren van meer autonomie voor je teams. Het resultaat? minder verspilling, meer leverbetrouwbaarheid, een grotere tevredenheid van je klant én meer gemotiveerde en tevreden medewerkers.

Werkplekoptimalisatie

Weg met slordige werkplekken, verloren en beschadigd materiaal !

Tijdens onze workshops leren we je medewerkers zorg en aandacht besteden aan de werkplek, beter samenwerken en afspraken nakomen. We werken heel praktisch en vanuit het geloof in het kennen en kunnen van je medewerkers. Metingen maken de resultaten zichtbaar en tastbaar voor iedereen. Je oogst betrokkenheid, een betere dialoog en samenwerking, minder verspilling. De werkplek ziet er netjes uit. En, wat je niet verwacht, ook je klant wordt er beter van.

Organisatiescans

Onze diverse scans geven je een beter beeld van:

 • de algemene functionering van  je onderneming
 • de knelpunten m.b.t. het welbevinden van je medewerkers
 • de cultuur binnen je onderneming

Meestal komen hiermee een aantal aandachtspunten naar boven, die een eerste aanloop vormen voor gerichte verbeteracties. Deze scans gebruiken we ook in onze trajecten en ook soms in onze opleidingen.

Teamscans

Onze teamscans brengen in kaart:

 • de mate waarin je team efficiënt en effectief is
 • de manier waarop je team is ingericht en hoe de operationele teamorganisatie in elkaar zit

De knelpunten kunnen heel gericht aangepakt worden. We gebruiken deze scans ook soms in opleidingen en teamontwikkelingstrajecten.

Individuele profielen

Wij bieden twee on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevragingen aan:

 • de PROFIL'INC, die je spontane gedragsdynamiek en ontwikkelingspotentieel in kaart brengt vanuit het model van de NeuroCognitieve GedragsMethode van  het Institut de Médecine Environementale (Parijs). 
 • de ENTRESPIEGEL, die je een beeld geeft van je ondernemerscompetenties, gebaseerd op het EntreComp Framework en wetenschappelijk gevalideerd door POOLL van de KULeuven.

Deze profielen gebruiken we in loopbaanbegeleiding, coaching, opleidingen, ....

Wij begeleiden ondernemers en professionals in hun groei en ontwikkeling naar duurzaam succes.

Coaching en mentoring

Onze inzichten uit de neuroscience en de positieve psychologie

Loopbaanbegeleiding

Coaching gericht op je loopbaanvraag. We begeleiden je op een professionele manier in je zoektocht naar een antwoord. Samen stellen we je Persoonlijk OntwikkelingsPlan op. Je hebt een concreet actieplan met een duidelijke timing. Oxalis Consult is sinds 2014 onafgebroken gemandateerd Loopbaancentrum.

Ontwikkeling Weerbaarheid

Coaching gericht op het verbeteren van je stressbestendigheid. Onze coaches helpen je begrijpen wat stress is, waarom je stress hebt en hoe je van stress je vriend kunt maken om er beter mee om te gaan. We begeleiden geen burn-out. 

Ontwikkeling talent

Coaching gericht op de ontwikkeling van talent en potentieel. Wij helpen je inzicht verwerven in je diepe motivaties, wat je graag doet en goed kunt. Zaak is om heel bewust om te gaan met je talenten, want ze geven je energie, laden je batterijen op en verruimen je arsenaal aan gedragingen.  

Ontwikkeling leiderschap

Mentoring gericht op het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. In een omgeving waar alles zeer snel evolueert is leiderschap niet meer weg te denken om houvast en richting te geven aan jezelf en je collega's. Leiderschap hoeft niet een aangeboren persoonlijkheidskenmerk te zijn. Wij geloven dat je deze vaardigheid kan aanleren en ontwikkelen. Wij reiken je bruikbare kaders en technieken aan.

Individuele profielen

Wij bieden twee on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevragingen aan:

 • de PROFIL'INC, die je spontane gedragsdynamiek en ontwikkelingspotentieel in kaart brengt vanuit het model van de NeuroCognitieve GedragsMethode van  het Institut de Médecine Environementale (Parijs). 
 • de ENTRESPIEGEL, die je een beeld geeft van je ondernemerscompetenties, gebaseerd op het EntreComp Framework en wetenschappelijk gevalideerd door POOLL van de KULeuven.

Deze profielen gebruiken we in loopbaanbegeleiding, coaching, opleidingen, ....

Wij begeleiden ondernemingen, teams en professionals in hun groei en ontwikkeling naar duurzaam succes.

Opleiding & Training

Education is a social process. Education is growth.

Education is not a preparation for life; Education is life itself - John Dewey.

SweetSpot.Works is onze digitale leerruimte voor e-learning en blended learning. Vanuit ons klavertjevier zetten we in op kwalitatieve educatieve technologieën en leeractiviteiten. We brengen een sociaal leerproces op gang met het hoogste leerrendement en een goede dosis leerplezier.

Innovation Pick-Up

Innovation Pick-up voorziet in kortlopende opleidingen, die je inleiden in de nieuwste technologische, organisatorische en people ontwikkelingen. De onderwerpen komen voort uit trend- en marktanalyse.

CompetentieAtelier

Competentieatelier biedt je kortlopende workshops aan om nieuwe persoonlijke vaardigheden aan te leren of je vaardigheden te verdiepen. 

Oxalis Academy

Oxalis Academy biedt meerdaagse opleidingen aan die je de mogelijkheid geven om je te verdiepen in een onderwerp. De praktijk krijgt een stevige theoretische onderbouw. 

Over ons

Wij bieden de uitzonderlijke service die we zelf zouden willen ervaren.

Hoop

We stellen je vraag scherp. Je krijgt een oplossing van kwaliteit en op maat van je noden.

Vertrouwen

Je kunt rekenen op onze ervaring, expertise en integriteit. Wij bouwen aan lange termijn relaties met al onze stakeholders.

Empathie

Verwacht je aan dialoog, uitwisseling en samenwerking. We werken aan gedragen en onderbouwde oplossingen.

Geluk

We zetten ons in om duurzame oplossingen tot stand te brengen en balans te brengen tussen People - Profit - Planet - Prosperity.

Hoe werkt het ?

Wij hebben door de jaren heen een uitgebreide toolkit ontwikkeld. Praktisch, nuttig en bruikbaar. Onze slimme tools helpen je uitdagingen te omarmen, effectieve acties te formuleren en efficiënte resultaten neer te zetten. Meestal kan je onze tools op een participatieve manier gebruiken en inzetten in een proces van co-creatie. Ze maken ons samen sterker. 

Geen lange projecten, die op het einde van de rit geen antwoord bieden op je probleem. Wij werken met scrums. Regelmatig toetsen we met jou  het resultaat en de voortgang van het project af en sturen bij waar en wanneer nodig. We gebruiken daarbij twee methodes: de PDCA (Plan-Do-Check-Act) en de IMWR (Inspireren-Motiveren-Waarderen-Reflecteren). Zo verzoenen we de hard technische en de zacht menselijke aspecten van je project en brengen we eigenaarschap en betrokkenheid tot stand.

Wij slaan een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en jij. We hebben vier pijlers: 

 • kenniscreatie: we verdiepen onze kennis met de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek
 • kennisintegratie: we integreren wetenschappelijke inzichten in onze diensten 
 • kennisdisseminatie: we dragen onze kennis over via onze diensten en producten
 • innovatie & duurzaamheid: we werken duurzame en onderbouwde oplossingen uit, die voor jou werken

Je opleidingen digitaliseren ?

Aarzel niet, neem contact op met ons.

We helpen je bij het ontwerp en de ontwikkeling van e-learnings, webinars en hybride trajecten, of je nu van nul begint of je bestaande materiaal wilt omvormen. Je kunt jouw ruimte huren op ons platform, beheren en customizen volgens je eigen huisstijl.

Testimonial

Happy Customers

Trusted by some of the world’s biggest brands.

Choose Your Plan

Proin aliquam ante quis sagittis blandit. In hac habitasse platea dictumst. In sit amet pharetra tellus. Morbi sed consequat augue. Quisque ultricies, ex et sagittis commodo.

Basic
$ 15  / Month
 • Coffee & water service
 • High speed Internet
 • Opening hours (9:00 – 19:00)
 • Hot desk
 • Limited printer & scanner
 • Limited meeting room access
 • Event and showroom use
Personal
$ 25  / Month
 • Coffee & water service
 • High speed Internet
 • Opening hours (9:00 – 19:00)
 • Hot desk
 • Limited printer & scanner
 • Limited meeting room access
 • Event and showroom use
Professional
$ 35  / Month
 • Coffee & water service
 • High speed Internet
 • Opening hours (9:00 – 19:00)
 • Hot desk
 • Limited printer & scanner
 • Limited meeting room access
 • Event and showroom use
Enterprise
$ 50  / Month
 • Coffee & water service
 • High speed Internet
 • Opening hours (9:00 – 19:00)
 • Hot desk
 • Limited printer & scanner
 • Limited meeting room access
 • Event and showroom use

Stuur ons nu je bericht

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Aanspreektitel