Overslaan en naar de inhoud gaan

Diensten

 Onze Diensten

Aanpassen is de enige manier om te overleven in snel veranderende omgevingen. Evolutie is het nieuwe gewoon.
We besteden veel aandacht aan de creatie van die context, die de continue aanpassing mogelijk maakt. We ontwerpen transities als leerprocessen. Je leert beter organiseren, anders denken, voelen en slimmer  handelen. 

Creëer duurzame meerwaarde

Business

De kracht van co-creatie en participatie

Strategisch Plan

Een strategie-oefening is essentieel als je de marktpositie van je onderneming scherp wilt stellen.

Wij doorlopen samen met jou dit proces met als resultaat: een duidelijke en gedragen strategie, expliciete Kritische Succes Factoren en Kritische Performance Indicatoren, een concreet actieplan ... én een business die relevant blijft. Onze efficiënte workshops geven jou en je medewerkers een unieke kans om samen na te denken over de strategie en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan het succes van je onderneming.

Bedrijfsoverdracht

Denk je eraan om het roer over te laten ? Met ons zet je in op een professionele begeleiding van de (familiale) bedrijfsoverdracht met ruimte voor de emotionele en familiale aspecten van de overdracht. Je geeft een boost aan je business door het management te professionaliseren en in te zetten op talent, diversiteit en complementariteit. Je maakt je business klaar voor een gedragen generatiewissel via dialoog en waardering. De aanwezige kennis en professionele netwerken worden verankerd. Jobs worden gedesigned in functie van de noden en de talenten.

Business Model & Innovation

Om een nieuwe business of een nieuw product/dienst te ontwikkelen heb je een goed business model nodig. Tijdens onze workshops vertrekken we van je aanbod en de betekenis ervan voor de klant, hoe je daarmee geld kunt verdienen en hoe efficiënt je onderneming is om dat aanbod af te leveren. Bij innovatie zoomen we eerst in op de trends, de markt, de industrie en de macro-economie alvorens we onze aandacht op je business richten. Samen met jou werken we het nieuwe business model uit. Afhankelijk van je vraag helpen we je een goed onderbouwd financieel plan uit te werken.

Transities

Evolutie is de regel. We designen onze transities als leerprocessen. Je leert anders denken, voelen en handelen. We besteden veel aandacht aan de creatie van die context, die de evolutie vergemakkelijkt. We houden rekening met de 'harde' kant van je business, de structuur en de systemen, maar ook met de 'zachte' kant, de factor mens en zijn nood aan autonomie, competentie, verbondenheid, betekenis en fairness. We brengen betrokkenheid, eigenaarschap en een gedragen resultaat tot stand. Op het einde van de rit kom je uit op een duurzame en meetbare gedragsverandering. 

Service design

Maak het verschil met je concurrenten en zorg voor een unieke klantenervaring. Klanten vinden het fijn om in de watten gelegd te worden. Maar, hoe doe je dat op een rendabele manier ? Onze workshops plaatsen je klant centraal. Vanuit dit perspectief verbeteren en innoveren we samen je diensten om er een aangename beleving van te maken, die blijft 'plakken' bij je klant en die voor herhaling vatbaar is. Je creëert een nieuw serviceconcept. Je test het uit. Je ontwikkelt uiteindelijk een blauwdruk en een roadmap om het uit te rollen.

 

Digitalisering

Processen zijn de hoeksteen van je business. Door je processen optimaal in te richten, kan je de klantvriendelijkheid, efficiëntie, innovatie en wendbaarheid van je onderneming een flinke boost geven. We helpen je de processen en hun onderlinge samenhang visueel en inzichtelijk in kaart brengen. Je krijgt zicht op blokkades. We begeleiden je bij het optimaliseren, digitaliseren en automatiseren van een of meerdere processen. Het resultaat is een flexibele procesflow zonder bottlenecks, met zo weinig mogelijk bronnen van stress.

Creëer duurzame meerwaarde.

Human Resources Management

De kracht van HRM in de business

Onze Visie

 

We helpen droomondernemingen realiseren, waar het goed toeven is voor iedereen en waar iedereen beter van wordt. We creëren aanpassingsvermogen in een snel veranderende omgeving met ruimte voor verbetering en innovatie. We ontwikkelen leiderschap en intrapreneurship, met oog voor participatie en co-creatie.  

We helpen werkomgevingen ontwerpen, waar mensen zich betrokken voelen. Die mensen inspireren om hun talenten te gebruiken en hen aan het eind van de dag een gevoel van voldoening en tevredenheid te geven. Ons logo is niet voor niets het klavertjevier, de geluksbrenger. Smarter Business is Better Business. Daar gaan we voor !

 

The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking. - Albert Einstein

 

Hoe we kunnen helpen

Goed HRM vloeit voort uit een grondig inzicht in de business. We kruipen in je uitdagingen en werken samen met jou aan een strategisch plan. Vanaf dag 1 treden wij op als je HR business partner en helpen je op een gestructureerde manier een professioneel en efficiënt HRM uit te bouwen.

Inzicht in je business
Inzicht in je business

De eerste taak van een HR-verantwoordelijke is de business grondig begrijpen, omdat de externe omgeving waarin de onderneming evolueert en de manier waarop het werk intern georganiseerd is een belangrijke impact hebben op het HR-gebeuren. We starten dus altijd met het uitklaren van de bedrijfsdoelstellingen en het in kaart brengen van de gevolgen ervan voor het HRM alvorens de HR-strategie te ontwikkelen.

HR-processen | -praktijken
HR-processen | -praktijken

We gaan naar de essentie en ontwerpen of optimaliseren de HR-processen en -praktijken, die je echt nodig hebt. Omdat wij effectief willen zijn, baseren wij de HR-praktijken op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Uit efficiëntie overwegingen zorgen wij ervoor dat de HR-processen snel en gemakkelijk bij te sturen zijn op basis van feedback.  Wij designen ze als een service aan je medewerker om de beste experience tot stand te brengen om zo een actieve bijdrage te leveren aan je employer brand.

De HR-strategie
De HR-strategie

We zorgen ervoor dat je HR-strategie in lijn is met de missie en de visie van je onderneming, en de bedrijfsstrategie ondersteunt. Aan de bedrijfsdoelstellingen koppelen we HR-doelstellingen. Dit vormt de basis voor de ontwikkeling van een coherente HR-strategie en effectieve HR-praktijken binnen je hele organisatie. Met de juiste HR performance indicatoren meet je de effectiviteit van het HR-gebeuren. 

Digitalisering
Digitalisering

Technologie kan een belangrijke hefboom zijn om het HR-gebeuren in de business in te bedden. Wij cureren de technologie om jou kwalitatieve instrumenten aan te bieden. Wij zetten een Learning Management Systeem in voor e-learnings en een Performance Management Systeem om een positieve feedbackcultuur en efficiënt performancemanagement tot stand te brengen. Wij helpen bij de implementatie van deze tools om je HRM efficiënt en flexibel te digitaliseren.

Werk slimmer, sneller en met meer voldoening.

Organisatie-& Teamontwikkeling

De kracht van beproefde en (wetenschappelijk) onderbouwde methodes

Innovatieve arbeidsorganisatie

Wil je snel en wendbaar ondernemen ? Dan is Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) misschien iets voor jou. Met IAO organiseren we flexibele structuren en systemen, die jouw blik richten op de klant en de markt, op je medewerker en zijn activiteit, op kennis en deskundigheid. Je onderneming functioneert beter en sneller met meer autonomie voor je medewerkers en je teams. Je ontwikkelt hun vaardigheden en verhoogt hun inzetbaarheid. Je focus op de klant loont dubbel, want je levert af precies wat de klant wil en je medewerker haalt meer voldoening uit zijn werk. 

Organisatiescans

Afhankelijk van de nood, zetten we onze scans in om je een beter beeld te van:

 • de algemene functionering van  je onderneming
 • de knelpunten m.b.t. het welbevinden van je medewerkers
 • de cultuur binnen je onderneming

Meestal komen hiermee een aantal aandachtspunten naar boven, die een eerste aanloop vormen voor gerichte acties. Deze scans gebruiken we in onze trajecten en soms in onze opleidingen.

Quick Response Manufacturing

Meer klantentevredenheid met minder productiekosten. Welke ondernemer is hier niet op uit ? Met Quick Reponse Manufacturing (QRM) helpen we je om de kostprijs van je productie op een gestructureerde manier te verminderen. Het doel is: van de eerste keer goed produceren binnen de afgesproken tijd.  Meestal gaat dit gepaard met het introduceren van meer autonomie voor je teams. Het resultaat? minder verspilling, meer leverbetrouwbaarheid, een grotere tevredenheid van je klant én meer gemotiveerde en tevreden medewerkers.

 

Teamscans

Met onze teamscans brengen volgende aspecten in kaart:

 • de mate waarin je team efficiënt en effectief is
 • de manier waarop je team is ingericht en hoe de operationele teamorganisatie in elkaar zit

De knelpunten kunnen we heel gericht aanpakken. We gebruiken deze scans ook soms in opleidingen en teamontwikkelingstrajecten.

Werkplekoptimalisatie

Weg met slordige werkplekken, verloren en beschadigd materiaal ! Tijdens onze workshops leren we je medewerkers zorg en aandacht besteden aan de werkplek, beter samenwerken en afspraken nakomen. We werken heel praktisch en vanuit het geloof in het kennen en kunnen van je medewerkers. Metingen maken de resultaten zichtbaar en tastbaar voor iedereen. Je oogst betrokkenheid, een betere dialoog en samenwerking, minder verspilling. Iedereen wordt er beter van, ook je klant.

 

Meer weten ?

Mail ons naar info@oxalisconsult.be

Wij nemen snel contact met je op.

Werk slimmer, sneller en met meer voldoening

Persoonlijke Ontwikkeling

De kracht van je eigen potentieel en hefbomen

Ontwikkeling van je Loopbaan

Coaching gericht op je loopbaan. We begeleiden je zoektocht naar een antwoord op je loopbaanvraag vanuit de inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode. Samen stellen we je Persoonlijk OntwikkelingsPlan op. Je bouwt aan een concreet actieplan met een duidelijke timing. Oxalis Consult is sinds 2014 onafgebroken gemandateerd Loopbaancentrum.

 

Ontwikkeling Leiderschap
Ontwikkeling Leiderschap

Mentoring gericht op het ontwikkelen van je leiderschapsvaardigheden. In een omgeving waar alles zeer snel evolueert is leiderschap niet meer weg te denken om houvast en richting te geven aan jezelf en je collega's. Leiderschap hoeft niet een aangeboren persoonlijkheidskenmerk te zijn. Wij geloven dat je deze vaardigheid kan aanleren en ontwikkelen. Wij reiken je bruikbare kaders en technieken aan.

Ontwikkeling Weerbaarheid

Coaching gericht op het verbeteren van je stressbestendigheid. Onze coaches helpen je begrijpen wat stress is, waarom je stress hebt en hoe je van stress je vriend kunt maken om er beter mee om te gaan. Wij baseren ons op de inzichten van het wetenschappelijk onderbouwd model van de Neurocognitieve Gedragsmethode. We begeleiden geen burn-out. 

Inventaris van je Persoonlijke gedragsdynamiek
Inventaris van je Persoonlijke gedragsdynamiek

De Profil'INC is een on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevraging, die je spontane gedragsdynamiek en ontwikkelingspotentieel in kaart brengt vanuit het model van de NeuroCognitieve GedragsMethode van  het Institut de Médecine Environementale (Parijs). Lees meer.

Ontwikkeling talent

Coaching gericht op de ontwikkeling van talent en potentieel. We steunen op de inzichten van de Neurocognitieve Gedragsmethode en de positieve psychologie. Wij helpen je inzicht verwerven in je diepe motivaties, wat je graag doet en goed kunt. We zorgen ervoor dat je heel bewust omgaat met je energiegevers en je arsenaal aan gedragingen verruimt.  

Je ondernemerscompetenties in beeld
Je ondernemerscompetenties in beeld

De ENTRESPIEGEL is een on-line (wetenschappelijk onderbouwde) bevraging, die je een beeld geeft van je ondernemerscompetenties, gebaseerd op het EntreComp Framework en wetenschappelijk gevalideerd door POOLL van de KULeuven. Lees meer.

Maak je keuze

Kies je plan als particulier of als onderneming. 

Profil'INC Particulier
411,40  / (incl. 21% BTW)

De prijs van de test omvat:

 • Online e-learning Neurocognitieve Gedragsmethode
 • Online vragenlijst
 • Online valideringsgesprek van de resultaten (2u)
 • Toegang tot MS Teams
 • Rapport

 

 

 

Stuur je bericht

Coaching Particulier
154,30  / (incl. 21% BTW)

De coaching omvat:

 • Online/ life coaching (2 u)
 • Toegang MS Teams
 • Toegang leerplatform
 • Opdracht

Voorwaarde: beschikken over een Profil'INC rapport

 

 

 

 

Stuur je bericht

Profil'INC Business
624,50  / medewerker (excl. 21% BTW)

De prijs omvat:

 • Online e-learning Neurocognitieve Gedragsmethode
 • Online vragenlijst
 • Online valideringgesprek met medewerker (2u)
 • Online debriefing opdrachtgever (1,5)
 • Toegang tot MS Teams
 • Rapport

 

Coaching Business
250,00  / medewerker (excl. 21% BTW)

De prijs omvat:

 • Online coaching (2u)
 • Toegang MS Teams
 • Toegang leerplatform
 • Opdracht

Opmerking: afhankelijk van de vraag is de afname van de Profil'INC voorwaarde of niet

 

 

 

Doe mee aan de Never Ending Learning Story

Opleiding & Training

Education is a social process. Education is growth.
Education is not a preparation for life; Education is life itself - John Dewey.

Visie op leren

We zetten in op de Never Ending Learning Story. Mensen zijn in staat hun leven lang te leren. Wij geloven dat ze hun leren zelf in handen nemen om zich te ontwikkelen, competent te zijn en te blijven. Wij willen enerzijds kwaliteitsopleidingen aanbieden, anderzijds helpen wij ondernemingen krachtige leeromgevingen in te richten en een leercultuur tot stand te brengen. Technologie helpt het leren faciliteren en het leerrendement verhogen.

 

Oxalis Academy
Oxalis Academy

Oxalis Academy biedt meerdaagse opleidingen aan die je de mogelijkheid geven om je te verdiepen in een onderwerp. De praktijk krijgt een stevige theoretische onderbouw. Surf naar ons opleidingsprogramma

Digitalisering

Wij gebruiken technologie om inspirerende leerervaringen met hoge leerimpact te ontwerpen. Ons leerplatform SweetSpot.works ondersteunt zowel e-learnings als blended learning. De gamificationfunctionaliteit geeft een waaier aan activerende werkvormen, die het leerproces uitdagend en ludiek maken. Neem een kijkje hier. 

 

 

 

Competentieatelier
Competentieatelier

Competentieatelier biedt je kortlopende opleidingen en workshops aan om nieuwe persoonlijke vaardigheden aan te leren of je vaardigheden te aan te scherpen. 

Instructional Design

Wij zoeken naar de juiste balans tussen nieuwe kennis verwerven en vaardigheden oefenen. Wij passen de 5 didactische basisprincipes toe: vertrekken van een reëel probleem; activeren van en voorbouwen op bestaande kennis; tonen wat geleerd moet worden; laten oefenen en leren uit fouten, feedback geven; doen toepassen in de realiteit. We hebben oog voor de transfer naar de professionele omgeving als essentiële schakel in het leerproces. Neem een kijkje hier.

 

Innovation Pick-Up
Innovation Pick-Up

Innovation Pick-up voorziet in kortlopende opleidingen of workshops, die je inleiden in de nieuwste technologische, organisatorische en people ontwikkelingen. De onderwerpen komen voort uit trend- en marktanalyse.

Kom op snelheid met onze hulp

Je L&D team bijscholen

Leren en ontwikkelen is niet alleen iets dat je voor de medewerkers van je bedrijf doet.

Zorg ervoor dat ook je interne L&D team over de vaardigheden beschikt om op zijn best te zijn. Wij kunnen training, tools en ondersteuning bieden. 
Of als je gewoon een helpende hand nodig hebt, maken we graag deel uit van je uitgebreide team. Wij kunnen zorgen voor extra capaciteit of het zware werk op de achtergrond voor onze rekening nemen, terwijl je dag in, dag uit geweldige L&D levert.

Je opleidingen digitaliseren ?

Wij helpen je bij het ontwerp en de ontwikkeling van e-learnings, webinars en hybride leertrajecten, of je nu van nul begint of je bestaande materiaal wilt omvormen.

Je kunt jouw ruimte huren op ons platform, beheren en customizen zoals je wenst.

 

Aarzel niet. Neem contact op met ons.

info@oxalisconsult.be

 

 

Stuur ons je bericht

Of je nu op zoek bent naar antwoorden, een probleem wilt oplossen of ons gewoon wilt laten weten hoe we het hebben gedaan, je vindt hier vele manieren om contact met ons op te nemen. Wij zullen je helpen je problemen snel en gemakkelijk op te lossen, zodat je je weer met belangrijker zaken kunt bezighouden.

Aanspreektitel